Ηθική και πολιτική κατά τον Juergen Habermas

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην παρουσίαση και εξέταση της ηθικής και πολιτικής σκέψης του Habermas, επιχειρώντας παράλληλα να φωτίσει τα λογικά και ιστορικά της θεμέλια. Έτσι, τα δύο πρώτα κεφάλαια εστιάζουν στη στροφή του Γερμανού διανοητή από μια κριτική θεωρία ως γνωσιοθεωρία, που διατυπώθηκε κατά τη δεκαετία του ’60, αποκρυσταλλώθηκε γύρω από την έννοια των «γνωστικών διαφερόντων» και τόνιζε τη σχέση θεωρίας και πράξης, προς μια θεωρία της επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του ’70, στηριζόταν στη σύλληψη των γενικών-καθολικών χαρακτηριστικών του επικοινωνιακού φαινομένου («καθολική πραγματολογία») και απέδιδε ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική της θεμελίωση. Η προσπάθειά του αυτή συνοδευόταν, επίσης, από την ανάπτυξη μιας θεωρίας της νεωτερικότητας ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κοινωνικού εξορθολογισμού. Στα επόμενα δύο κεφάλαια εξετάζεται η ηθική και πολιτική θεωρία του, όπως προέκυψαν από την επικοινωνιακή στροφή του Habermas. Σκοπός της διατριβής είναι να καταδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis focuses on the presentation and the examination of Habermas’ moral and political thought, trying to illuminate its logical and historical grounds. The first and the second chapters examine the turn of the German intellectual from a critical theory as a theory of knowledge (which was formed in the ‘60s, it was based on the concept of “cognitive interests” and it stressed the relation between theory and praxis) to a theory of communication (which has been developed during the ‘70s, it has been founded on the analysis of the general-universal characteristics of communication, that Habermas calls “universal pragmatics”, and put emphasis on its theoretical foundation). Habermas’ attempt has been completed with the formation of a theory of modernity, which grasps modernity as a result of a rationalization process. The last two chapters search into his moral and political theory, as it has been developed on the basis of his communicative turn. The thesis aims at showing how the cr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28807
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28807
ND
28807
Εναλλακτικός τίτλος
Juergen Habermas: ethics and politics
Συγγραφέας
Μαθιουδάκης, Ιωάννης του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πανταζάκος Παναγιώτης
Πελεγρίνης Θεοδόσιος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Μαραγγιανού-Δερμούση Ευαγγελία
Λεοντσίνη Αθανασία
Κακολύρης Γεράσιμος
Πολίτης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Πολιτικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Κριτική θεωρία; ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ; Έπικοινωνιακή ορθολογικότητα; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ; ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ; ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ; Θεωρία συστημάτων; Ηθική του διαλόγου; Διαλογική θεωρία της δημοκρατίας; Παγκοσμιοποίηση; ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ; Εξορθολογισμός; ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
359 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)