Διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης των εργαζομένων στα ελληνικά νοσοκομεία

Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στην διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης των εργαζομένων στα Ελληνικά Νοσοκομεία και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της είναι: i) η ανίχνευση και αναγνώριση των επί μέρους παραμέτρων που συνιστούν βασικούς παράγοντες παρακίνησης και ii) ο προσδιορισμός του βαθμού σημαντικότητας και συσχέτισης των παραγόντων αυτών με επαγγελματικά και κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα της νοσοκομειακής φροντίδας. Υλικό και Μέθοδος: Αρχικά αναπτύχθηκε ένα εργαλείο κατάλληλο για τον προσδιορισμό των παραγόντωνπαρακίνησης των εργαζομένων στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Στην συνέχεια διερευνήθηκαν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα ως βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες μέσω της εφαρμογής του εργαλείου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τριακοσίων πενήντα τριών (353) εργαζομένων στα Ελληνικά Νοσοκομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: The present doctoral thesis focuses in the investigation and estimation of the motivation factors for workers in the Greek Hospitals and how these can contribute to the increase of workers' productivity and the improvement of provided services. The particular objectives are: i) Detection and recognition of the particular parameters that are the basic motivation factors and the ii) Determination of the magnitude of and correlation of those factors with professional and social-demographic characteristics of the human capital in the sector of hospital care. Material and Method: Initially a tool was developed for the determination of motivation factors for workers in the sector of hospital care. Then reliability and validity were investigated as basic psychometrics elements via the implementation of the tool in a representative sample of three hundred fifty three (353) workers in the Greek Hospitals. In particular the internal consistency was tested using Cronbach's Alpha. The validit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28789
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28789
ND
28789
Εναλλακτικός τίτλος
Identifying important motivational factors for professionals in greek hospitals
Συγγραφέας
Παλαιολόγου, Βικτώρια (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Νιάκας Δημήτριος
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Κεχαγιάς Ιωάννης
Βασιλείου Δημήτριος
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Τούντας Ιωάννης
Αλετράς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Παρακίνηση; Παράγοντες; Επαγγελματίες υγείας; Ελληνικά νοσοκομεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 252 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)