Σχεδίαση δικτύων υψηλών τάσεων με εργαλεία πληροφορικής για σύνδεση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Περίληψη

Στην εργασία αυτή προτείνεται η δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ανάλυσης για Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για την αποτελεσματική του λειτουργία είναι απαραίτητη η συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση όλων των διδομένων που σχετίζονται µε την ανάλυση του δικτύου όταν σε αυτό συνδέονται παραγωγές από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Επιλέχθηκε η χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) λόγω των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν ως προς την αποθήκευση της πληροφορίας. Τα GIS ταξινοµούν τα δεδοµένα σε επίπεδα (layers). Κάθε επίπεδο περιλαµβάνει µια συγκεκριµένη πληροφορία (για παράδειγµα το ηλεκτρικό δίκτυο, γεωγραφικά δεδοµένα, αιολικό δυναµικό, φωτοβολταϊκό δυναµικό, υδάτινο δυναµικό). Η υπέρθεση όλων των επιπέδων οδηγεί στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος εξοµοίωσης. Στη συνέχεια η πληροφορία αντλείται αυτόµατα και αποστέλλεται σε κατάλληλο πρόγραµµα ανάλυσης δικτύων ισχύος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει επιλεγεί για την ανάλυση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

An ad-hoc environment for electric system analysis is presented in this dissertation. This environment is capable to calculate the steady and dynamic behavior of the electric grid. In order this system to operate adequately the collection, store, compilation, analysis, and presentation of all the data needed is essential. Consequently the use of Geographic Information System (GIS) is proposed, mainly due to their readiness of data store. GIS are classifying the data in layers. Every layer includes a package of information (exempli gratia the electric grid, geographic data, photovoltaic potential wind potential). The anteposition of a group layer creates the complete simulation system. After this, the information needed is dispatched to an appropriate for electric grid simulation program. This program is ATP-EMTP which is able to give reliable results and it is an open source program. The suggested technique could be used for grid analysis with renewable energy generations (distributed ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28745
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28745
ND
28745
Συγγραφέας
Λαζάρου, Σταύρος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξανδρίδης Αντώνιος
Τσανάκας Δημήτριος
Πυργιώτη Ελευθερία
Γιαννακόπουλος Γαβριήλ
Μήλιας-Αργείτης Ιωάννης
Διαλυνάς Ευάγγελος
Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Κυψέλες υδρογόνου; Πληροφοριακά συστήματα; Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
132 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)