Μελέτη συγγενών και παθογόνων αιτιών εμβρυϊκού θανάτου με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και της ανοσοϊστοχημείας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η μελέτη των συγγενών και παθογόνων αιτιών πρόκλησης εμβρυϊκού θανάτου, το ποσοστό του οποίου υπολογίστηκε στο 14,4%. Το υλικό αποβολών προήλθε από την περιοχή της Θράκης και περιελάμβανε 259 έμβρυα, από τη 10η έως και την 38η εβδομάδα κύησης και αφορούσε στη χρονική περίοδο 2003-2011. Ο διαχωρισμός των εμβρύων σε πέντε κατηγορίες προφανούς παθολογίας, έγινε μετά την ιστοπαθολογική εξέτασή τους και βάσει πληροφοριών του υπερηχογραφικού ελέγχου, με σκοπό την επακόλουθη μελέτη τους, για την ανίχνευση των αιτιών πρόκλησής τους και άρα του ενδομήτριου θανάτου, με την εφαρμογή των μεθόδων της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) και της Ανοσοϊστοχημείας (IHC). Στην κατηγορία των Δυσπλασιών του Νευρικού Σωλήνα (NTDs), που αποτέλεσε το 6% του συνόλου των εξεταζόμενων εμβρύων, μελετήθηκε η έκφραση της πρωτεΐνης Shh, όπου διαπιστώθηκε ανοσοϊστοχημικά, καθολική απορύθμισή της, στους ιστούς των παθολογικών εμβρύων, εν συγκρίσει με την ομάδα ελέγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research was the study of congenital and pathogenic causes of fetal death, which was estimated at 14,4%. The abortional material, which derived from the region of Thrace, was consisted of 259 fetuses from 10th to 38th week of gestation and concerned the period 2003-2011. The separation of the fetuses into five categories of obvious pathology, was made after the histopathological examination and under information of ultrasound examination, in order to study the causes that provoked them and hence the intrauterine death, by applying the methods of Polymerase Chain Reaction (PCR) and Immunohistochemistry (IHC). In the category of Neural Tube Defects (NTDs), that was 6% of all concerned embryos, the expression of the protein Shh was studied immunohictochemically. Total deregulation was found in the tissues of the pathological embryos compared with the control group, with statistically significant differences per tissue. In the category of the inflammation of p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28434
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28434
ND
28434
Εναλλακτικός τίτλος
Dtudy of congenital and pathogenic causes of fetal death with the method of polymerase chain reaction (PCR) and immunohistochemistry
Συγγραφέας
Γραμματικοπούλου, Ιορδάνα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολογικός Κλινικοεργαστηριακός
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Δημητρίου Θέσπις
Γαλάζιος Γεώργιος
Λαμπροπούλου Μαρία
Χατζάκη Αικατερίνη
Παγωνοπούλου Όλγα
Κοντομανώλης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εμβρυϊκός ενδομήτριος θάνατος; Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης; Ανοσοϊστοχημεία; Συγγενείς ανωμαλίες; Παθογόνοι παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
303 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)