Ο τρόπος ζωής και το ηθικό των ηλικιωμένων: διαπολιτισμική μελέτη

Περίληψη

H παρούσα διαπολιτισμική μελέτη αποσκοπούσε στο να διερευνήσει αν και κατά πόσο διαφορετικά μοντέλα τρόπου ζωής σχετίζονται με το ηθικό των ατόμων της τρίτης ηλικίας στις διαφορετικές κουλτούρες της Ελλάδας και της Συρίας. Με τον όρο «μοντέλα τρόπου ζωής», η μελέτη αναφέρεται στο πού και πώς διαβιούν οι ηλικιωμένοι (σε δύο κατηγορίες γηροκομείων, επισκεπτόμενοι Κ.Α.Π.Η, στο οικογενειακό και εργασιακό πλαίσιο). Η θεωρητική εισαγωγή πραγματεύτηκε την έννοια του ηθικού στην τρίτη ηλικία, τα κυριότερα προβλήματα των ηλικιωμένων, τη διαδικασία της ιδρυματοποίησης, τα βιώματα των ηλικιωμένων στο γηροκομείο και τα κέντρα ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η). Αναλύθηκε το νόημα και οι συνέπειες της συνταξιοδότησης και της εργασίας των ηλικιωμένων. Επίσης, εξετάστηκε ο ρόλος του ηλικιωμένου ανθρώπου μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία της κάθε χώρας. Σύμφωνα με την κύρια υπόθεση αναμένεται να υπάρξει συνάφεια μεταξύ του πολιτισμικού πλαισίου, του φύλου και του μοντέλου τρόπου ζωής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present intercultural study intended to investigate the various life models, if they exist, related to the morale of the third age in the various cultures among the various cultures of Greece and Syria. Under the term “life models”, the study refers to the place and the way the elders live (divided into two categories of nursing home, visitors of the Open Care Center for the elderly, within the family and working framework). In the theoretical introduction we dealt with the concept of moral in the third age, the main problems of the elder people, their institutionalization procedure, the experiences of the elders in the nursing home and the Open Care Centers for the elderly. There was analyzed the concept and the consequences of the retirement and the work of the elder. Moreover, there was examined the role of the elder man within the family and the society of every country. According to the basic hypothesis, what was expected was the existence of a relationship between the cul ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28183
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28183
ND
28183
Εναλλακτικός τίτλος
Life models and the morale of the third age
Συγγραφέας
Ghazaleh, Rima (Father's name: Elias)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρούσση Παγώνα
Ευκλείδη Αναστασία
Κορδούτης Παναγιώτης
Μωραΐτου Δέσποινα
Δικαίου Μαρία
Μπάκα Αφροδίτη
Φίγγου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ηλικιωμένοι; Ηθικό; Τρόπος ζωής; Ποιότητα ζωής; Ελλάδα; Συρία; Τρίτη ηλικία; Γηροκομείο; ΚΑΠΗ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
295, πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)