Ανάπτυξη αριθμητικού αλγορίθμου δυναμικής ελαστοπλαστικής ανάλυσης γεωτεχνικών κατασκευών σε δύο (2) και τρεις (3) διαστάσεις

Περίληψη

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, παρά τη συνεχώς εντεινόμενη ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τη σεισμική απόκριση επιφανειακών θεμελιώσεων σε καθεστώς ρευστοποίησης, δεν υπάρχει σήμερα μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία σχεδιασμού. Έτσι, σκοπός της παρούσας Διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας τέτοιας απλοποιημένης αναλυτικής μεθοδολογίας, η οποία να λαμβάνει υπ' όψιν τόσο την απομειωμένη (μετα-σεισμική) φέρουσα ικανότητα των θεμελίων, όσο και τις αναπτυσσόμενες δυναμικές καθιζήσεις. Κρίνοντας ως μη ρεαλιστική την περίπτωση απ' ευθείας έδρασης επιφανειακής θεμελίωσης στην επιφάνεια ρευστοποιήσιμου εδαφικού σχηματισμού, χωρίς την εφαρμογή κάποιων μέτρων βελτίωσης, στην παρούσα Διατριβή εξετάζεται η περίπτωση κατά την οποία συνεκτική (αργιλική) στρώση παρεμβάλλεται μεταξύ της θεμελίωσης και του ρευστοποιήσιμου εδάφους. Στην περίπτωση αντίστοιχης στρώσης από μη συνεκτικό έδαφος (π.χ. ξηρή άμμος, χάλικες, κ.τ.λ.), θα υπήρχε η δυνατότητα κατακόρυφης στράγγισης και αποτόνωσης των αναπτυσσόμενων υπερπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of the present Thesis is to develop an analytical methodology for the performance-based design of strip and rectangular surface foundations, resting on liquefaction susceptible subsoil. Similar to what is customarily required for tire static design of such foundations, the methodology will allow for the computation of earthquake induced settlements, as well as static (post-seismic) bearing capacity degradation. As indicated by numerous case studies, building a footing directly upon the surface of a liquefiable soil layer, without prior improvement or reinforcement, is clearly out of the question, since settlements will be excessive and uneven, leading to structural, as well as operational failure. However, it is possible that such a solution becomes feasible in the presence of a sufficiently thick and shear resistant non-liquefiable soil crust, between the foundation and the liquefiable subsoil. Taking this into account, the unfavorable case of a liquefiable soil profile with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19994
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19994
ND
19994
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a numerical algorithm for the dynamic elastoplastic analysis of geotechnical structures in two (2) and three (3) dimensions
Συγγραφέας
Καραμήτρος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Δαφαλιάς Ιωάννης
Παπαδρακάκης Εμμανουήλ
Γκαζέτας Γεώργιος
Καββαδάς Μιχαήλ
Μυλωνάκης Γεώργιος
Γερόλυμος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αριθμητική ανάλυση; Ελαστοπλαστικό προσομοίωμα κρίσιμης κατάστασης; Ρευστοποίηση; Επιφανειακές θεμελιώσεις; Σεισμικές καθιζήσεις; Φέρουσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
360 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)