Επαναπροσέγγιση του πολεοδομικού σχηματισμού των Αστικών Αυτοδιοικητικών Μονάδων (ΑΑΜΟ) και διατύπωση ερευνητικής πρότασης με γνώμονα τ...

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής με τίτλο «Επαναπροσέγγιση του πολεοδομικού σχηματισμού των Αστικών Αυτοδιοικητικών Μονάδων (ΑΑΜΟ) και διατύπωση ερευνητικής πρότασης με γνώμονα τον σχεδιασμό των αστικών λειτουργιών» ήταν η αναζήτηση της μορφής που πρέπει να έχει μια αστική αυτοδιοικητική μονάδα ΑΑΜΟ, καθώς και η αναδιοργάνωση των λειτουργιών του χώρου με τη χρήση μιας μεθοδολογίας που να λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από κριτήρια. Αυτά ήταν η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η σύμμετρη και αειφόρος ανάπτυξη των χωρικών ενοτήτων που την αποτελούν, η προώθηση οικονο¬μικών δραστη¬ριοτήτων, η παροχή επαρκών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, η ενίσχυση της προσβασιμότητας με ήπια μέσα μεταφοράς και η ανάπτυξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Για την αναζήτηση αυτή απαιτήθηκε η εξέταση της έννοιας και της οργάνωσης της πόλης διαχρονικά, όσο αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο μιας βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και των μοντέλων διοικητικής οργάνωσης που έχουν εφαρμοστε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective of the present thesis with title “Re-evaluation of the urban planning of Local Governance Units [LGU] and composition of research proposal related to the urban operations’ planning/design” was to define what the structure of a Local Governance Unit [LGU] should be, as well as the re-arrangement of operations of a space leveraging a methodology that takes into consideration several criteria: the environmental protection and improvement, the balanced and sustainable growth of territory units that constitute it, the growth of economic activities and transactions, the development of sufficient infrastructures for the improvement of the quality of life of its residents, accessibility improvement via public transport and the growth of social justice. To achieve this, it was important to examine the meaning and the organisation of the city over time, to the point this is feasible within the frame of a bibliographic (literature) research, as well as the administrative organisation’ ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27864
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27864
ND
27864
Εναλλακτικός τίτλος
Re-evaluation of the urban planning of Local Governance Units [LGU] and composition of research proposal related to the urban operations’ planning-design
Συγγραφέας
Μπακογιάννης, Ευθύμιος Γεώργιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Σιόλας Άγγελος
Βλαστός Αθανάσιος
Σαγιάς Ίωνας
Μέλισσας Δημήτρης
Λυδάκη Άννα
Μαλούτας Θωμάς
Κουτσόπουλος Κώστας
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Μηχανική Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης; Αστικές λειτουργίες; Ενιαίος σχεδιασμός; Πολεοδομικά σταθερότυπα; Χωρική ταυτότητα; Δημόσιος χώρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
367 σ., πιν., χαρτ., γραφ., ευρ.