Χαρτογράφηση των μορφομετρικών δυναμικών χαρακτηριστικών επανανευρωμένου ταχέος μυός επίμυος με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων ανάλυσης εικόνων και τη μορφοκλασματική διάσταση (Fractal)

Περίληψη

Η χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών των μυϊκών ινών συντελεί αφενός στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας των μυών, αφετέρου στην ορθότητα των αποτελεσμάτων δειγματοληψίας των. Η ποσοτική εκτίμηση των μορφομετρικών μεταβολών των ιστών γίνεται αντικειμενικότερη με τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων ανάλυσης εικόνων, ενώ η γεωμετρία των fractals αποδεικνύεται χρήσιμο εργαλείο σε ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών. Στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής ήταν η χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών των τύπων των μυϊκών ινών σε φυσιολογικό, υποθετικά χειρουργημένο και επανανευρωμένο πρόσθιο κνημιαίο μυ άρρενος επίμυος ηλικίας 21, 45 και 60 ημερών. Οι πλήρως προσανατολισμένες μυϊκές τομές σαρώθηκαν στο καρτεσιανό σύστημα ΧΥΖ καιμελετήθηκαν οι μεταβλητές των τύπων των μυϊκών ινών σε άρρενες επίμυες 21 και 45 ημερών. Πρώτη προτεραιότητα ελέγχου αποτελεί η επιλογή της θέσης του μυός, η δε επιλογή του σκέλους καθιστά τα αποτελέσματα περισσότερο αξιόπιστα στον υποθετικά χειρουργημένο μυ. Παρατηρείτα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mapping muscle fiber characteristics contributes to understanding the structure and function of muscles, as well as getting reliable results at their biopsy. Τhe quantative estimation of tissue morphometrical changes becomes more objective using computer imaging systems, while fractal geometry proves to be quite useful in a wide range of applications. The purpose of this study was to map the characteristics of muscle fiber types in the normal, the sham operated as well as in the reinnervated tibialis anterior muscle of male rat on the 21, 45 and 60 days of life. The fully orientated position muscle sections were scanned in the cartesian system XYZ and muscle fiber types variables were studied. Findings in male rats of 21 and 45 days old make the position choice the first priority and the right limb choice gives more reliable results on the sham operated muscle. An increase in variables was observed, while the reinnervated muscles show a raise in the number of their oxidative fibres and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27802
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27802
ND
27802
Εναλλακτικός τίτλος
The morphometric dynamic characteristics mapping of reinnervated rat fast muscle with computer image analysis systems use and the fractal dimension
Συγγραφέας
Καλπίδης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αλμπάνη Μαρία
Μπουντζιούκας Σόλων
Χαραλαμπάκης Νικόλαος
Παππάς Κωνσταντίνος
Καρκαβέλας Γεώργιος
Σιόγκα-Ράπτη Αντωνία
Καπουκρανίδου Δωροθέα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Χαρτογράφηση; Ζωνοποίηση; Πρόσθιος κνημιαίος μυς επίμυος; Επανανευρωμένος πρόσθιος κνημιαίος μυς επίμυος; Μορφοκλασματική διάσταση; Υποθετικά χειρουργημένος πρόσθιος κνημιαίος μυς επίμυος; Απεικόνιση των χαρακτηριστικών του πρόσθιου κνημιαίου μυός επίμυος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
361 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)