Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στο νομό Καρδίτσας: κατολισθητικά φαινόμενα στους σχηματισμούς του φλύσχη

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση των κατολισθήσεων και της επικινδυνότητας αυτών με τη λεπτομερή ανάλυση του τεχνικoγεωλογικού πλαισίου και όλων των άλλων παραμέτρων που υπεισέρχονται στο πρόβλημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους σχηματισμούς του φλύσχη που καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση στο ορεινό τμήμα του νομού και είναι επιδεκτικοί σε κατολισθήσεις. Αρχικά διαγράφεται το τεχνικογεωλογικό πλαίσιο του νομού στο οποίο εντάσσεται η παραπάνω έρευνα, με βάση την ανάλυση και σύνθεση στοιχείων που αναφέρονται στο μορφολογικό ανάγλυφο, τη σεισμική δράση, τα κλιματικά– υδρομετεωρολογικά στοιχεία, τις αποσαθρωτικές – διαβρωτικές διεργασίες, τη λιθολογική σύσταση και δομή των σχηματισμών καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη μηχανική συμπεριφορά αυτών. Παράλληλα συντάχθηκαν ο Τεχνικογεωλογικός και ο Σεισμοτεκτονικός χάρτης του νομού σε κλίμακα 1:100.000. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση και αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων σχετικά με τις κατολισθήσεις στο σύνολο του ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study of landslides and their hazard with the detailed analysis of the engineering geological conditions and all the other parameters, which come into the problem, constitute the aim of the thesis. Particular emphasis is given in the flysch formations that cover the greatest part of the mountainous area of the county and are susceptible to landslides. Initially the engineering geological conditions of the county are examined, on the basis of the analysis and synthesis of the data, which refer to the morphological relief, the seismicity, the climatic– hydrometeorological elements, the weathering and erosion processes, the lithological composition and structure of the formations as well as their physical characteristics and mechanical behaviour. Also, the engineering geological map and the seismotectonic map of the county were compiled at a scale of 1:100,000. Following, the elaboration and consideration of all the data about the landslides in the total of the county was made and spe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37356
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37356
ND
37356
Εναλλακτικός τίτλος
Engineering geological conditions in Karditsa county: landslides phenomena in flysch formations
Συγγραφέας
Πυργιώτης, Λάμπρος (Πατρώνυμο: Θεόφιλος)
Ημερομηνία
1997
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Κούκης Γεώργιος
Καλλέργης Γεώργιος
Λαμπράκης Νικόλαος
Δούτσος Θεόδωρος
Φερεντίνος Γεώργιος
Κοντόπουλος Νικόλαος
Κουκουβέλας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Κατολισθήσεις; Φλύσχης; Νομός Καρδίτσας; Τεχνικογεωλογικές συνθήκες; Βάση δεδομένων; Στατιστική ανάλυση; Ανάλυση ευστάθειας πρανών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
362 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)