Η χρήση του factoring από τις ελληνικές επιχειρήσεις και η προώθηση από το δίκτυο των ελληνικών τραπεζών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με δυο κυρία ζητήματα που αφορούν το factoring ως σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα τον τρόπο προώθησης του factoring από το δίκτυο των ελληνικών τραπεζών καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής του από τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν ως μέσο χρηματοδότησης, διαχείρισης και ασφάλισης των απαιτήσεών τους. Μέσα από τη δημιουργία δομημένων ερωτηματολογίων επιτυγχάνεται η πρωτογενής συλλογή στοιχείων με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων που αφορούν τόσο στην προώθηση του factoring όσο και στη ζήτηση και λειτουργία του από επιχειρήσεις που ήδη το χρησιμοποιούν. Κατά την πρώτη φάση της μελέτης δίνονται απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αφορούν στο κατά ποσό παράγοντες όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, το αντικείμενο σπουδών και η εργασιακή εμπειρία επηρεάζουν την προνομιακή προώθηση του factoring από υπάλληλους των Τραπεζών σε σχέση με άλλα τραπεζικά προϊόντα. Επιπλέον ανάλυση και εξέταση άφορα στο μέγεθος των Τραπεζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis studies two main issues regarding factoring as a modern financial tool. On the one hand it investigates the way factoring is promoted through Hellenic bank branch networks and on the other hand it attempts to determine how factoring is treated by companies that already use it as a means of financing managing and insuring their accounts receivables. Primary data has been obtained through the use of structured questionnaires in order to examine specific hypotheses involving both the promotion of factoring demand and operation of companies that already use factoring. During the first phase of the study research questions relating to whether factors such as level of education field of study and work experience affect the preferential promotion of factoring by bank employees compared to other banking products are examined. Further analysis and discussion concerns the size of banks and the existence of a subsidiary or bank division that promotes factoring while the exist ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27592
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27592
ND
27592
Συγγραφέας
Τρυφωνίδης, Δημήτριος του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Νούλας Αθανάσιος
Νεγκάκης Χρήστος
Ζαπράνης Αχιλλέας
Ελευθεριάδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων; Διοίκηση κεφαλαίου κίνησης; Εισπρακτέοι λογαριασμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 197 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)