Μελέτη της θυμουλίνης, θυμοσίνης B4 και CD34-positive, κατά την ωρίμανση του θύμου αδένα με ανοσοϊστοχημεία φωτονικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου

Περίληψη

Η ερευνητική μελέτη της θυμουλίνης, Θυμοσίνης Β4 και CD34 positive, κατά την ωρίμανση του θύμου αδένα με ανοσοϊστοχημεία φωτονικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου εκπονήθηκε με πειραματόζωα, επίμυες θηλυκούς ηλικίας μιας εβδομάδας οι οποίοι διατηρήθηκαν μέχρι πέντε εβδομάδες.Οι βιοψίες του θύμου που λάβαμε από όλα τα πειραματόζωα μελετήθηκαν με σύγχρονες μεθοδολογίες φωτονικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, για πιθανές αλλοιώσεις σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.Η συγκριτική μελέτη της λεπτής δομής και της χρωματίνης των πυρήνων από τα κύτταρα του θύμου από τα πειραματόζωα της ομάδας ελέγχου και αυτών που τους είχαν επιδράσει οι ουσίες.Η συγκριτική μελέτη στις πιθανές αλλοιώσεις των κυττάρων ή την αύξηση της κυτταρικών διαιρέσεων των βιοψιών μεταξύ της ομάδας ελέγχου και αυτών που είχε επιδράσει ο χλωριούχος υδράργυρος και η αργινίνη.Η αύξηση ή μείωση των όξινων ή βασικών πρωτεϊνών των πυρήνων από κύτταρα του θύμου αδένα των πειραματόζωων όλων των ομάδων.Οι παραπάνω μελέτες σχε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research study in thymulin, thymosin b4 and CD34 positive during the maturation of the thymous gland with immunohistochemistry, light and electronic microscope worked out with experimental animals ( guinea-pig) for female rats one week of age conserved until five weeks. The biopsies of the thymous gland received from all the rats were studied with up to date methodology light and electronic microscope for possible lesions in cellular and molecular level. The comperative study of the tiny structure mainly the membranous systems of the thymic cells from the guinea pig of the control group and those influenced by the substances.The comperative study in the possible cellular lesions or the increase in cellular divisions of the biopsies between control groups and those under the influence of mercury chloride and arginine. The increase or decrease of the acidic or basic nuclear proteins from the thymic cells of all the experimental animal groups. The above studies connected directly with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27317
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27317
ND
27317
Συγγραφέας
Γεντίμη, Φωτεινή του Ευστάθιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας Ν. Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ
Εξεταστική επιτροπή
Κίττας Χρήστος
Περρέα Δέσποινα
Μαρίνος Ευάγγελος
Κατσώρχης Θεόδωρος
Αλεπόρου Βασιλική
Κοντζόγλου Κωνσταντίνος
Δημητρούλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Θύμος αδένας; Ωρίμανση θύμου αδένα; Θυμουλίνη; Θυμοσίνη B4; CD34 θετικά κύτταρα; Αντιγόνο επιφάνειας CD34; Ανοσοϊστοχημεία; Φωτονικό μικροσκόπιο; Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
119 σ., εικ., γραφ. + 2 Δισκέτες, 2 Χάρτες
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)