Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτική συμπεριφορά νανοδομημένων υλικών CeO2-ZrO2, CeO2-SiO2, CeO2-Al2O3

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε με στόχο την μελέτη των φαινομένων διάχυσης που εμφανίζονται κατά την διάσπαση δευτεροταγών αλκοολών. Για τον σκοπό αυτό συντέθηκαν μεικτά οξείδια με οξείδιο αναφοράς το οξείδιο του δημητρίου (CeO2) και τα οξείδια του ζιρκονίου (ZrO2), πυριτίου (SiO2) και αργιλίου (Al2O3) ως πρόσθετα. Η σύνθεση έγινε με εφαρμογή της υδροθερμικής μεθόδου, ενώ παρασκευάστηκαν και μεικτά οξείδια με μηχανοχημική επεξεργασία κατάλληλων ποσοτήτων των δυο οξειδίων σε σφαιρόμυλο. Μετά την σύνθεση των οξειδίων πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός και διερεύνησή τους με περίθλαση ακτίνων-Χ, θερμική ανάλυση (TG-DTA), προσρόφηση-εκρόφηση Ν2, θερμοπρογραμματισμένη εκρόφηση αμμωνίας και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Έχοντας ως στόχο την μελέτη των φαινομένων διάχυση, προχωρήσαμε σε καταλυτική διάσπαση ισοπροπανόλης και ισοβουτανόλης. Από την μελέτη διαπιστώσαμε πως η παρουσία του δημητρίου (Ce) βελτιώνει την κρυσταλλική δομή, αυξάνει το μέγεθος των κρυστάλλων των οξειδίων, μειώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis has been prepared in order to study the diffusion phenomena occurring in the decomposition of secondary alcohols. For this purpose, mixed oxides were synthesized with reference oxide of cerium oxide (CeO2) and zirconium oxide (ZrO2), silica (SiO2) and alumina (Al2O3) as additives. The synthesis was made using the hydrothermal method, and mixed oxides were also produced by mechanochemical development of appropriate quantities of the two oxides in a ball mill. After the composition of oxides they were characterized and investigated using X-ray diffraction, thermal analysis (TG-DTA), N2 adsorption-desorption, themperture programmed desorption of ammonia and scanning electron microscopy. Aiming to study the diffusion phenomena, we conducted catalytic decomposition of isopropanol and isobutanol. The study found that the presence of cerium (Ce) improves the crystal structure and the size of the crystals of oxides, reduces the specific surface areas (m2/g) and the power of aci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27281
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27281
ND
27281
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization and catalytic behavior of nanostructured materials CeO2-ZrO2, CeO2-SiO2, CeO2-Al2O3.
Συγγραφέας
Ιωσηφίδης, Αγαθάγγελος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πομώνης Φίλιππος
Βαϊμάκης Τιβέριος
Πετράκης Δημήτριος
Λάνταβος Αθανάσιος
Πλακατούρας Ιωάννης
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Γουρνής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οξείδιο; Ζιρκόνιο; Δημήτριο; Πυρίτιο; Αργίλιο; Ανώμαλη υπερδιάχυση; ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ; Διάσπαση αλκοόλης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)