Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα: χαρακτηριστικά ανάπτυξης, στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της θέσης που κατέχει και του ρόλου που διαδραματίζει ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας (πλην ιδιωτών ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών) στο ελληνικό σύστημα υγείας καθώς και η μελέτη των παραγόντων που επέδρασαν στην ανάπτυξη και διαχρονική του εξέλιξη κατά την 25ετία 1980 - 2005. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η παραπάνω σκόπευση, ετέθησαν τέσσερις επιμέρους ερευνητικοί στόχοι, τέσσερις ομάδες δηλαδή ερευνητικών ερωτημάτων, οι οποίες και συνθέτουν τις αντίστοιχες ενότητες του ειδικού μέρους της μελέτης. Οι ερευνητικοί αυτοί στόχοι είναι: (α) η μελέτη της επίδρασης της κρατικής πολιτικής στην ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στον κλάδο της υγείας (β) η μελέτη της προσφοράς και χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας (γ) η μελέτη των πηγών χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα υγείας και (δ) η ποιοτική αξιολόγηση του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα. Μέθοδος και υλικό: η παρούσα μελέτη αποτελεί έρευνα διαχρονικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: The aim of our study is to identify the development characteristics, through the period 1980-2005, and the contemporary features of private for profit (PFP) health sector in Greece (private physicians, dentists and pharmacists not included in our analysis). In order to meet our scope, four research targets were set: (a) the study of the impact of state policy on private health sector's development (b) the study of private sector's health care services' provision and utilization (c) the study of private health sector's funding and sources of revenue (d) the quality evaluation of private health sector's services in Greece. Method: The present study methodologically speaking is identified as a time trend data analysis, using disaggregated data coming from public and quasi public organizations. More specifically 106 legislative acts and 180 data bases/years, coming from 17 Greek and international organizations were used in our analysis. Results: (A) State policy concerning private hea ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22539
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22539
ND
22539
Εναλλακτικός τίτλος
Private health sector in Greece: development characteristics, quality evaluation, recent trends and prospects
Συγγραφέας
Κονδύλης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής. Εργαστήριο Υγιεινής
Εξεταστική επιτροπή
Μπένος Αλέξης
Ντόμπρος Νικόλαος
Αντωνοπούλου Λίλα
Βαγιωνά-Αρβανιτίδου Μαλαματένια
Ρομπόλης Σάββας
Στεργίου Άγγελος
Παπαδάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτική υγείας; Οικονομία υγείας; Ιδιωτικός τομέας υγείας; Ελληνικό σύστημα υγείας; Ποιοτική αξιολόγηση; Ποιότητα υπηρεσιών υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
189 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)