Σχεδίαση και υλοποίηση μηχανών διανυσμάτων στήριξης και μεθόδων σύντηξης πληροφορίας για βιο-ιατρικά συστήματα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων

Περίληψη

One of the key biomedical changes that took place in the last decade has been the proliferation of computerized medical diagnostic equipment and the consequent abundance of high volume of multimodal biomedical data. Such a raw information volume in principle contains a multitude of features, which can enable the construction of a highly effective representation of the patient’s state and vital trends. On the other hand, the information associated with different types of data for the same subject is often controversial and overlapping. The key factor to elevating the effectiveness of diagnostic systems to the next level is to deliver the ability to summarize, mine and fuse the available information at all abstraction levels available and provide clinicians with actionable knowledge. The overall effort placed in this work focuses on this target addressed from multiple viewpoints. From improving the data preprocessing and imputation methods, to visualizing vital statistics, to ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Μια από τις κυριότερες μεταβολές που έλαβε χώρα κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε η ευρεία διάδοση ψηφιακού διαγνωστικού εξοπλισμού στον τομέα της υγείας και η επακόλουθη διαθεσιμότητα μεγάλου όγκου πολυδιάστατων δεδομένων. Ο μεγάλος όγκος δεδομένων θεωρητικά περιέχει πληθώρα χαρακτηριστικών, που μπορούν να επιτρέψουν την υλοποίηση πολύ αποτελεσματικών μοντέλων της κατάστασης και των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς. Από την άλλη πλευρά οι διαθέσιμες πληροφορίες πολλαπλών πηγών που αφορούν τον ίδιο ασθενή είναι συχνά αντικρουόμενες και αλληλεπικαλυπτόμενες. Ο κύριος παράγοντας για την αναβάθμιση των διαγνωστικών συστημάτων στο επόμενο επίπεδο είναι η ανάπτυξη ικανότητας να κάνουν εξόρυξη, σύνοψη και συσχέτιση της πληροφορίας και να παρέχουν στο κλινικό προσωπικό εφαρμόσιμη γνώση. Η συνολική προσπάθεια που έχει καταβληθεί στην παρούσα έρευνα εστιάζεται σ’ αυτό το στόχο από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Από τη βελτίωση των μεθόδων προεπεξεργασίας και αναπλήρωσης δεδομένων, στην ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27210
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27210
ND
27210
Εναλλακτικός τίτλος
Design and implementation of support vector machines and information fusion methods for bio-medical decision support systems
Συγγραφέας
Δήμου, Ιωάννης του Νικόλαος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Ζερβάκης Μιχάλης
Γαροφαλάκης Μίνως
Χριστόπουλος Διονύσιος
Ποταμιάνος Αλέξανδρος
Μπάλας Κωνσταντίνος
Πετράκης Ευριππίδης
Καρυστινός Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανές διανυσμάτων στήριξης; Συστήματα διάγνωσης; Ελλιπή δεδομένα; Μαγνητική φασματοσκοπία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xix, 119 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)