Λυγισμός γεωμετρικά τελείων και ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους

Περίληψη

Στην διδακτορική διατριβή μελετήθηκε με αναλυτικό τρόπο το πρόβλημα του καμπτικού λυγισμού γεωμετρικά τέλειων και ατελών δοκών υπό αξονική θλίψη παρουσία μονόπλευρων συνδέσμων στήριξης. Μονόπλευροι καλούνται οι σύνδεσμοι που απαγορεύουν τη μετακινήση μόνο σε μία κατεύθυνση ενώ επιτρέπουν να αναπτυχθεί στην αντίθετη. Tαυτόχρονα μεταβιβάζουν την αντίδραση που είναι εργικά αντίστοιχη στην μετακίνηση που απαγορεύουν.Το πρόβλημα του λυγισμού δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι δύναται να ενεργοποιηθούν μορφές λυγισμού που δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περίπτωση του λυγισμού με αμφίπλευρους συνδέσμους. Η ιδιαιτερότητα αυτή αποκτά προφανώς μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση όπου στη δοκό μπορεί να ενεργούν περισσότεροι του ενός σύνδεσμοι που να ενεργοποιούνται για την ίδια ή και για διαφορετική κατεύθυνση. Ανάλογα την περίπτωση που μελετάται, το φαινόμενο του μονόπλευρου λυγισμού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα η και μικρότερα κρίσιμα φορτία λυγισμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation deals with the unilateral contact buckling problem of beams. Due to the rapid improvement of modern computer technology, research concerning the development of computational techniques for solving unilateral buckling problems has reached a sufficient level. Therefore, a theoretical study which is able to derive analytical solutions for a class of problems may contribute in many levels to the existing knowledge in the area of the contact buckling problems. More specifically, through this dissertation, a theoretical study concerning the contact buckling problem of beams is presented. The study focuses on the calculation of the critical buckling loads of geometrically perfect and imperfect beams in the presence of unilateral supports. This is achieved by means of the fundamental elastic stability theory which is appropriately modified in order to take into account in a mathematically accurate way the unilateral constraints. A particular feature in the aforemention ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27209
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27209
ND
27209
Εναλλακτικός τίτλος
The unilateral contact buckling problem of geometrically perfect and imperfect beams
Συγγραφέας
Τζάρος, Κωνσταντίνος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Δομικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μυστακίδης Ευρυπίδης
Περδικάρης Φίλιππος
Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος
Σταυρουλάκης Γεώργιος
Αβραμίδης Ιωάννης
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Σοφιανόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Λυγισμός; Μονόπλευροι σύνδεσμοι; ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ; Πρόβλημα συνοριακών τιμών; Διαφορικές εξισώσεις δοκών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)