Νεωτερισμός και παράδοση στη φιλοσοφία του Ντεκάρτ

Περίληψη

Η σχέση νεωτερισμού και παράδοσης στο έργο του Ντεκάρτ λειτουργεί για την παρούσα διδακτορική διατριβή ως αφετηρία για μια συνολική ανάγνωση της καρτεσιανής φιλοσοφίας και μια επανεξέταση του διανοητικού κλίματος της πρώϊμης νεότερης εποχής. Η νεωτεριστική στάση δομικό στοιχείο του σύγχρονου ευρωπαϊκού πνεύματος, συνιστά μια θεμελιώδη διάσταση του καρτεσιανισμού η οποία φωτίζει συνάμα τις συνθήκες γέννησης της νεότερης φιλοσοφίας. Στο Πρώτο Μέρος εξετάζεται γενικά η πνευματική ατμόσφαιρα του πρώτου μισού του 17ου αιώνα τονίζοντας τους παράγοντες που επηρέασαν τους προσανατολισμούς και του προβληματισμούς της φιλοσοφικής σκέψης. Στο Δεύτερο Μέρος εξετάζεται ο Ντεκάρτ ως διανοούμενος και αναδεικνύεται ο μετριοπαθής, φιλοσοφικός και ορθολογικός νεωτερισμός του. Στο Τρίτο Μέρος γίνεται μια κριτική παρουσίαση της καρτεσιανής φιλοσοφίας επικεντρώνοντας στη φυσική, τη μεθοδολογία και κυρίως τη μεταφυσική.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le rapport entre nouveauté et tradition fonctionne dans la these presente comme point de depart pour une lecture globale de la philosophie cartésienne en une etude du climat intellectuel de l’ epoque moderne commençante. La disposition novatrice element constitutif de l’ esprit moderne est une dimension fondamentale du cartésianisme laquelle contribue de plus a l’ éclaircissement des conditions de naissance de la philosophie modern. Dans la Premiere partie on examine en general le climat spirituel de la premiere moitié du 17eme siècle en insistant sur les facteurs qui ont influence les orientations et les questionnements philosophiques. Dans la Seconde Partie on étudie Descartes en tant qu intellectuel et on fait remarquer sa nouveauté modérée, philosophique et rationnelle. Dans la Troisième partie on entreprend une presentation critique de la philosophie cartésienne en s’ arrêtant sur la physique, la méthodologie et surtout la métaphysique.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27078
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27078
ND
27078
Εναλλακτικός τίτλος
Nouveaute et tradition dans la philosophie de Descartes
Συγγραφέας
Βανταράκης, Ευάγγελος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Βενιέρη Μαρία
Κάλφας Βασίλειος
Πρελορέντζος Ιωάννης
Ανδουλιδάκης Κωνσταντίνος
Τζαβάρας Ιωάννης
Τσινόρεμα Σταυρούλα
Τέγος Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Νεωτερισμός; Μεταφυσική; Ντεκάρτ; Φιλοσοφία 17ου αιώνα; Νεωτερικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.