Η παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: προϋποθέσεις και κριτήρια ποιότητας

Περίληψη

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Έρευνας της Διδασκαλίας, σημαντικό τομέα του οποίου αποτελεί η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Σκοπός της μελέτης είναι να οριοθετηθεί το περιεχόμενο των παιδαγωγικών σπουδών και οι πρακτικές παιδαγωγικής κατάρτισης, όπως προκύπτουν από τις ανάγκες και τις εκτιμήσεις των εν ενέργεια εκπαιδευτικών. Επιμέρους στόχος της είναι να καταγράφουν συστηματικά οι παιδαγωγικές γνώσεις που ελέγχονται για την επιλογή εκπαιδευτικών, προκειμένου να εισέλθουν στο επάγγελμα. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται: α) ζητήματα που αφορούν την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όπως είναι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών, το περιεχόμενο, η οργάνωση και οι πρακτικές παιδαγωγικής κατάρτισης, β) ο προβληματισμός για την επιλογή των εκπαιδευτικών, γ) παραδείγματα από άλλες χώρες, καθώς και οι σχετικές τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα της έρευνας στο πλαίσιο της οποίας διερευνήθηκε το θέμα της παιδαγωγικής κατάρτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study belongs to the field of Teaching Research, of which an important subfield is Teachers' Education. The aim of this study is to define the content of pedagogical studies and the pedagogies of training, as they emerge through the needs and the estimates expressed by practicing teachers. A secondary objective is to systematically record the pedagogical knowledge that is tested as part of the selection process of teachers, as they enter the profession. In the first part the following are examined: a) questions that concern the pedagogical studies of teachers, such as the planning of study programs, the content, the organization and the pedagogies of teachers' education, b) the issues concerning the selection of teachers, c) examples from other countries, as well as related trends that prevail in Greece. The second part presents the findings of the research, which investigated the subject of pedagogical studies from the secondary teachers' viewpoint. The survey was chosen as metho ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26938
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26938
ND
26938
Εναλλακτικός τίτλος
Pedagogical studies in secondary teachers' preparation: teachers' education and certification
Συγγραφέας
Λιακοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναούμ Ζωή
Χατζηδήμου Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Ξωχέλλης Παναγιώτης
Κελπανίδης Μιχαήλ
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Μπονίδης Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδαγωγική κατάρτιση; Παιδαγωγικές σπουδές; Εκπαίδευση εκπαιδευτικών; Παιδαγωγική επάρκεια; Επιλογή εκπαιδευτικών; Αξιολόγηση εκπαιδευτικών; Έρευνα για τη διδασκαλία; Ρόλος εκπαιδευτικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
427 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)