Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση της αντίληψης και την αξιοποίηση εννοιών των εφαρμοσμένων μαθηματικών σε μικρά παιδία: η έννοια του ρίσκου

Περίληψη

Η αντίληψη του ρίσκου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος μόλις τα τελευταία χρόνια. Το ευρύτερο πλαίσιο αυτού του προσανατολισμού ανάγεται στην ιδέα του γραμματισμού του ρίσκου˙ της ικανότητας να αντιμετωπίζονται η αβεβαιότητα, η τυχαιότητα, τα πιθανά ενδεχόμενα με τρόπο αποτελεσματικό. Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι στρατηγικές λήψης αποφάσεων παιδιών ηλικίας 4 – 6 χρονών (Ν = 480), σε παιχνίδια πόντων και εκτίμησης πιθανοτήτων. Μέσα από δυο πειραματικές συνθήκες, με τη χρήση του Η/Υ και με τη χρήση φυσικών αντικειμένων, καταγράφονται και αναλύονται οι προβλέψεις και επιλογές των παιδιών σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Η επίδραση του πειραματικού εργαλείου (Η/Υ ή/και φυσικά αντικείμενα), η ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης και η σχηματοποίηση των αποφάσεων των παιδιών, αποτελούν βασικές πτυχές στον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται το ρίσκο και τις πιθανότητες μέσα από παιχνίδια. Υποστηρίζεται η γενικότε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Risk perception in preschool children is a research field of great interest during the last years. The more general framework of this orientation relates to the idea or risk literacy; the capacity to confront uncertainty, randomness and probable outcomes in an effective way. In the current study, the strategies of decision-making in children, aged 4-6 years old (Ν = 480), are examined in games with points and probability estimations. Through two experimental conditions, with the use of H/Y and the use of tangible manipulative, the predictions and choices of children are recorded and analyzed in situations of problem solving. The effect of the experimental tool (H/Y or/and tangible manipulative), the detection of the prior knowledge and the schematization of children’s decisions, constitute basic aspects in the way young children perceive risk and probabilities through games. It is supported that risk literacy may be introduced in early childhood education, through developmentally appro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26805
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26805
ND
26805
Εναλλακτικός τίτλος
The use of new technologies in researching the perception and implementation of applied mathematical notions concerning young children: the notion of risk
Συγγραφέας
Νικηφορίδου, Ζωή (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παγγέ Πολυξένη
Λιοναράκης Αντώνιος
Χατζηπαντελής Θεόδωρος
Πανταζής Σπυρίδων
Καφούση Σουλτάνα
Γιώτσα Άρτεμις
Τσολακίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λήψη αποφάσεων; Αντίληψη ρίσκου; Πιθανολογική σκέψη παιδιών; Χρήση νέων τεχνολογιών; Προσχολική ηλικία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
233 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)