Βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων σε επιφανειακά γεωχημικά μέσα διασποράς για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας σε περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΒΑ Χαλκιδικής

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις συγκεντρώσεις δυνητικά τοξικών στοιχείων σε επιφανειακά γεωχημικά μέσα διασποράς καθώς και στους μηχανισμούς μεταφοράς τους από τη γεώσφαιρα προς τη βιόσφαιρα στη μεταλλοφόρα περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής περιλαμβάνοντας και την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Στρατωνίου, η οποία και αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στον ελληνικό χώρο όπου λαμβάνει χώρα εξόρυξη και επεξεργασία θειούχων μεταλλευμάτων. Την τρέχουσα χρονική περίοδο υφίσταται εκμετάλλευση το θειούχο κοίτασμα των Μαύρων Πετρών ενώ προβλέπονται και σχέδια επέκτασης των μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην περιοχή των Σκουριών. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας η οποία θα συμβάλλει στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας καθορίζοντας την προέλευση, συγκέντρωση, κινητικότητα αλλά και κατάληξη δυνητικά τοξικών στοιχείων, σύμφωνα με το μοντέλο: πηγή - οδός μεταφοράς - αποδέκτης.Γεωλογικά η περιοχή μελέτης δομείται απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Thesis focuses on the evaluation of the present status regarding the concentrations of potentially toxic elements in surface geochemical media of dispersion and the transport mechanisms from the geosphere to biosphere at the metalliferous region of NE Chalkidiki peninsula, including the wider mining area of Stratoni village. Stratoni comprises the only case of mining and processing of sulphide ore in Greece. Currently, the Mavres Petres sulfide ore deposit is mined whereas one of the future mine development plans is the Skouries project. The aim of the present Thesis is the development of a methodology that will contribute to the environmental risk assessment by determining the origin, concentration, mobility and fate of potentially toxic elements, according to the model: source – pathway – target.Geologically, the studied area consists of the metamorphic rocks of Kerdylia and Vertiskos geotectonic units which have been intruded by Tertiary magmatic rocks. Various ore deposits are ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26231
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26231
ND
26231
Εναλλακτικός τίτλος
Bioaccessibility of potentially toxic elements in surface geochemical media of dispresion for the environmental risk assessment at mining areas of NE Chalkidiki
Συγγραφέας
Κελεπερτζής, Ευστράτιος (Πατρώνυμο: Ακίνδυνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μητρόπουλος Παναγιώτης
Αργυράκη Αριάδνη
Βαλάκος Ευστράτιος
Οικονόμου Μαρία
Σκαρπέλης Νικόλαος
Γκοντελίτσας Αθανάσιος
Αδάμ Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα νερών; Μεταλλευτικές δραστηριότητες; Βαρέα μέταλλα; Ιζήματα ρεμάτων; Γυρίνοι; Βιοδιαθεσιμότητα; Μόλυνση; Εκτίμηση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)