Συγκριτική αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ομολόγων μέσω της ανάπτυξης πρότυπου συστήματος στα πλαίσ...

Περίληψη

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η έλευση της πληροφορικής και του διαδικτύου έχουν επιτρέψει την εμφάνιση της Ηλεκτρονικής Χρηματοοικονομικής, δηλαδή της παρο- χής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών. Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Παράλληλα αυξή- θηκε και ο αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών τραπεζικών και χρηματιστηρια- κών συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Ωστόσο, οι διαδικτυακές δημο- πρασίες και οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων δεν έχουν γνωρίσει σημαντική άνθιση στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε σε αυτή τη δια- τριβή να εντοπίσουμε αρχικά τις διαθέσιμες πλατφόρμες συναλλαγών ομολόγων σε διεθνές επίπεδο και να αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να βγάλουμε συμπεράσματα για την εγχώρια αγορά. Ένα από τα σημεία που επισημάναμε ήταν το ότι υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The advancement in internet and information technology has facilitated the evolution of the e-finance, which stands for the provision of financial services and markets using electronic communication. The Internet users in Greece have been multiplied in recent years. At the same time, the number of users who utilize the Internet banking, the Internet Stock Exchange Services and the e-insurance has been increased progressively. However, Greek people are not familiar with the knowledge of the technique and the possibilities of the internet auctions and the e-bond transactions. This was the reason we first tried in this thesis to locate the globally available e-bond networks and to examine their characteristics and the services they provide so that we can then draw conclusions on the domestic market. One of the points we make is that several existing e-bond networks provide bond transactions to institutional investors but others provide transactions to individual investors. Seco ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25904
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25904
ND
25904
Εναλλακτικός τίτλος
A comparative evaluation of the electronic bond trading platforms and the development of a new platform for the greek financial market
Συγγραφέας
Αναργυρίδου, Δέσποινα του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Νούλας Αθανάσιος
Ζαπράνης Αχιλλέας
Λαζαρίδης Ιωάννης
Παπαναστασίου Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Πρωτόγερος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ομόλογα; Πλατφόρμα συναλλαγών; Μεμονωμένοι επενδυτές; Διαπραγμάτευση; Καθορισμός τιμής; Ομολογία; Τίτλος σταθερού εισοδήματος; Ενδιάμεσοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxi, 333 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)