Αντισταθμιστικά ωφελήματα και τεχνολογική ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων

Περίληψη

Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (Α.Ω.) κατέχουν μια εξέχουσα θέση στις προμήθειες αμυντικών εξοπλισμών εφόσον δεκάδες χώρες (πάνω από 130) σε όλες τις ηπείρους εφαρμόζουν τις διάφορες παραλλαγές αυτής της πρακτικής ενώ το ύψος των σχετικών συναλλαγών ξεπερνά το 1 τρις ευρώ. Α.Ω. είναι κάθε μορφής βιομηχανική αντιστάθμιση κατά την οποία προβλέπεται η συμμετοχή των παραγωγικών μονάδων του αγοραστή σε όλες τις συμπαραγωγές των αγοραζομένων προϊόντων, ιδιαίτερα αμυντικών, από το εξωτερικό. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να αξιολογηθεί η χρησιμότητα των Α.Ω. τεχνολογικά και οικονομικά καθώς επίσης να εξετασθεί η ανάγκη διατήρησης, κατάργησης ή τροποποίησης τους. Κατ’ αρχήν γίνεται η ιστορική παρουσίαση του θεσμού των Α.Ω. στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Ξεκινώντας από την έναρξη τους παρατίθενται οι αντικειμενικοί σκοποί και οι κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν όλα τα είδη τους και γίνεται μια προσπάθεια να συσχετισθούν με άλλες πολιτικές προμηθειών μέσα από τις ανα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Offsets Benefits (OB) occupy a prevailing position at the defence systems procurement since over 130 countries worldwide apply all the variations of this practice while their turnover exceeds the 1000 bi €. As OB is defined every kind of industrial compensation according to which the productive units of a country - buyer participate in the domestic coproduction of procured defence equipment from foreign sellers. The scope of this PhD dissertation is to evaluate the usefulness of OB both technologically and economically as well as to examine whether this approach could be maintained, abolished of just amended. The historical presentation of OB at Greece during the last 30 years is the first part of the study. This includes their evolution, their objectives and the agreed guidelines for the anticipated transactions while an effort is done to correlate them with other forms of procurements through the necessary adaptations. The next subject is the industrialization in the developing coun ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25635
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25635
ND
25635
Εναλλακτικός τίτλος
Offsets benefits and technological development of greek enterprises
Συγγραφέας
Τσολακίδης, Στέφανος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας IV: Σύνθεση και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)
Εξεταστική επιτροπή
Κούκιος Εμμανουήλ
Βλυσίδης Απόστολος
Μαρίνος Δημήτριος
Ασημακόπουλος Διονύσιος
Ζιώμας Ιωάννης
Μανδαράκα Μαρία
Ασημακόπουλος Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αντισταθμιστικά ωφελήματα; Μεταφορά τεχνολογίας; Τεχνολογική ανάπτυξη επιχειρήσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (152 ; 174 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)