Ιστορία και πολιτική των επιχειρήσεων της Λαυρεωτικής 19ος - 20ος αιώνας

Περίληψη

Στόχος του διδακτορικού ήταν η διερεύνηση καταρχάς του όλου βιομηχανικού και βιοτεχνικού περιβάλλοντος της Ελλάδας καθώς και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την πρώιμη βιομηχανική εποχή όπως και η έναρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας (1860-1900) σε μια καταρχάς αγροτική χώρα. Η παρέμβαση της Λαυρεωτικής σε παράλληλη πορεία με το όλο βιομηχανικό περιβάλλον και η εξέλιξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας στη περιοχή καθώς και η παρέμβαση του ομογενειακού κεφαλαίου (19ος – 20ος) αιώνας αποτέλεσαν τη βάση εξέτασης δια την έλλειψη του θεσμικού πλαισίου και την αδυναμία περιφρούρησης του ορυκτού πλούτου της χώρας. Βασικό σημείο εξέτασης αποτέλεσε επίσης η πορεία και άλλων μη μεταλλευτικών επιχειρήσεων καθώς και η λεπτομερής διερεύνηση του ανθρώπινου δυναμικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ομάδας, απαραίτητης στη βιομηχανική εξέλιξη της περιοχής. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η στόχευση στις πηγές πληροφορικής που είχαν σχέση με το βιομηχανικό και το πολιτικό περιβάλλον καθώς ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main point of this PhD was in advance the research of all industrial and handicraft environment of Greece so as the difficulties which were advanced during the beginning of the industrial season so as the beginning of the mineral activity (1860-1900) in a rural country. The intervention of Lavrion in a parallel course with all the industrial environment and the evolution of the mineral industry of the area of Lavrion so as the intervention of the homogeneous capital (19th-20th century) composed the base examining for the lack of institutional frame and the inability of protection of mineral wealth of the country. The basic point for examining was also the course of other no mineral enterprises so as the detailed research of the human potential and the private characteristics of every group, which was necessary in the industrial course of the company town of Lavrion. The method which was followed was the aim in the source of details which were connected with the industrial and the p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29126
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29126
ND
29126
Συγγραφέας
Παπαδάκη-Λάππα, Ελευθερία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Δρίτσα Μαργαρίτα
Μπάλτα Αθανασία
Πρόντζας Ευάγγελος
Ψαλιδόπουλος Μιχαήλ
Μήλιος Ιωάννης
Ασημακόπουλος Μιχαήλ
Καλογήρου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λαύριο; Λαυρεωτική; Μεταλλευτική βιομηχανία; Πρώτες ύλες; Κεφάλαιο; Εργατικό δυναμικό; Νέες τεχνολογίες; Ξένο κεφάλαιο; Προσέλευση πληθυσμών; Βιομηχανία και άνθρωποι; Ανάπτυξη επιχειρήσεων; Λειτουργία επιχειρήσεων; Περιστασιακή λειτουργία; Εκκαθάριση επιχειρήσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
646 σ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)