Υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής Ποταμιάς Ελασσόνας: Επιπτώσεις από τη μελλοντική εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων στο υδατικό καθεστώς

Περίληψη

Στην περιοχή της Ποταμιάς Ελασσόνας στη Θεσσαλία (107,75 km2), έχουν εντοπιστεί δυο λιγνιτικά κοιτάσματα συνολικών αποθεμάτων 187,5x106 tn (στο Δομένικο 167x106 tn και στο Αμούριο 20,5x106 tn) . Στη παρούσα διατριβή διερευνήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υδατικών πόρων της περιοχής και της μελλοντικής λιγνιτικής εκμετάλλευσης. Για την εκτίμηση των επιδράσεων εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι (DRASTIC, SWOT analysis, μοντέλο DPSIR), καθώς και το γεωχημικό μοντέλο PHREEQC, μέσω των οποίων έγινε αξιολόγηση όλων των δεδομένων (γεωλογικών, υδρογεωλογικών, μετεωρολογικών, υδρολογικών, υδροδυναμικών, υδροχημικών και περιβαλλοντικών). Η περιοχή καλύπτεται από τεταρτογενείς και νεογενείς αποθέσεις, των οποίων η υδροπερατότητα διαφοροποιείται στο χώρο. Υπάρχει πλούσια τροφοδοσία των υπόγειων νερών από (κατεισδύσεις, διηθήσεις ποταμών και χειμάρρων και πλευρικές μεταγγίσεις από καρστικούς όγκους). Υπάρχει πλούσια επιφανειακή απορροή, δύο μεγάλες πηγές εντοπίζονται στη λεκάνη, μια καρστική στο Κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Potamia basin, (Elassona -Thessaly), two lignite deposits of 187,5x106 tn (Domeniko -167x106 tn and Amourion 20,5x106 tn) have been identified. The present study investigates the interactions of water resources in the region for future exploitation of lignite. To assess the effects of different methods applied (DRASTIC, SWOT analysis, DPSIR model ) and the geochemical model PHREEQC, through which there has been an evaluation of all data (geological, hydrological, meteorological, hydrological, hydrodynamic, hydrochemical and environmental) The area is covered by Quaternary and Neogene deposits, in which the permeability varies. Groundwater receives significant recharge from infiltrations, percolations of rivers and torrents and costal discharges from karstic volumes. There is also rich surface run-off; there are two springs in the basin, one karstic in Kevalovriso village (40x106 m3/year) in the north and the springs at Amourio area (13x106 m3/year), in the alluvial sediments of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24769
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24769
ND
24769
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogeological conditions of Potamia area, in Elassona: The effects of the future exploitation of the two lignite deposits in the water resources
Συγγραφέας
Βασιλείου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωσήφ)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμαντάκης Ιωάννης
Σούλιος Γεώργιος
Λαμπράκης Νικόλαος
Καλιαμπάκος Δημήτριος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Παναγόπουλος Ανδρέας
Κυρούσης Ιωάννης
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Κουμαντάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Λιγνίτης; Νεογενή αποθέσεις; Νερά ορυχείων; Πιεζομετρία; Υδατικό ισοζύγιο; Ποιότητα νερών; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Αποστραγγιστικά δίκτυα γεωτρήσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiii, 394 σ., παράρτημα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)