Ανάπτυξη νανοκρυσταλλικών επικαλύψεων με τεχνικές θερμικού ψεκασμού

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να πραγματευτεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα αρχικό νανοδομημένο υλικό, σε μορφή κόνεως, να ψεκαστεί με φλόγα πολύ υψηλής θερμοκρασίας και να παράγει νανοδομημένες επικαλύψεις. Νανοδομημένες κεραμικές και μεταλλικές κόνεις ψεκάστηκαν με δυο διαφορετικές μεθόδους ψεκασμού ώστε να μελετηθεί η αλληλεπίδραση των σωματιδίων με την φλόγα και, συνεπώς, ο βαθμός τήξης τους καθώς μεταβάλλονται οι διαφορετικές παράμετροι των ψεκασμών. Σκοπός είναι να εναποτεθούν επικαλύψεις των οποίων τα σωματίδια θα είναι αρκετά τηγμένα μεν, ώστε να παρουσιάζουν πρόσφυση και συνοχή, αρκετά άτηκτα δε, ώστε να διατηρούν την αρχική νανοδομή. Η επίτευξη του ιδανικού συνδυασμού αναμένεται να δημιουργήσει επικαλύψεις με βελτιωμένες ιδιότητες. Οι επικαλύψεις που εναποτέθηκαν από τη νανοδομημένη κεραμική κόνι έδωσαν υψηλότερη σκληρότητα και αντίσταση σε φθορά, όμως υστερούσαν σημαντικά στην πρόσφυση σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές. Η εφαρμογή ενός σταδίου π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present doctorate thesis is to dissert the manner of successfully depositing nanostructured coatings during spraying, with a high temperature flame, of powder feedstocks of initially nanostructured materials. Nanostructured ceramic and metal powder feedstocks have been sprayed by two different spraying processes in order to study the interaction of the powder particles with the flame, and consequently their melting degree, with varying spraying parameters. The intention is to deposit coatings, which will be consisted of well melted particles, in order to show good cohesive and adhesive properties, but on the other side, unmelted enough in order to maintain their initial nanostructure. The achievement of the ideal combination is expected to deposit coatings of improved properties. The coatings deposited by the nanostructured ceramic powder exhibited higher hardness values and wear resistance, however they lacked in adhesive properties compared to the conventional coat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24464
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24464
ND
24464
Εναλλακτικός τίτλος
Nanocrystalline coatings development by thermal spraying processes
Συγγραφέας
Ζώης, Δημήτριος του Πέτρος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Υλικών Μεταλλουργίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεκάτου Αγγελική
Καρακασίδης Μιχαήλ
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Βαϊμάκης Τιβέριος
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Ματίκας Θεόδωρος
Μπάκας Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Θερμικοί ψεκασμοί; Νανοδομή; Μεταλλικές ύαλοι; Μηχανικές ιδιότητες; Διάβρωση; Οξείδωση υψηλών θερμοκρασιών; Θερμικές κατεργασίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 497 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)