Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Στο Α΄ τόμο της διατριβής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ μέρη) ερευνήθηκε, μελετήθηκε και ερμηνεύτηκε μέσω έρευνας αρχείων η Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης και η Μαθηματική Εκπαίδευση που παρεχόταν και παρέχεται στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Διδασκαλεία-Παιδαγωγικές Ακαδημίες-Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίων-Σχολές και φορείς Επιμόρφωσης) σε συνάρτηση με: 1) Τις Παιδαγωγικές θεωρίες και τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες κάθε περιόδου που ερευνάται, 2) Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική κάθε περιόδου, 3) Τα σύγχρονα πορίσματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επιστήμης: Στο Β΄ τόμο (Ε΄μέρος) μέσω Στατιστικής έρευνας ερευνάται, μελετάται και ερμηνεύεται η Μαθηματική Εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα – κυρίως στα Παιδαγωγικά Τμήματα – σε συνάρτηση με τις νέες και συνεχείς εξελίξεις στη Μαθηματική Επιστήμη και στις Νέες Τεχνολογίες και παρατίθενται προτάσεις, σκέψεις, αντιλήψεις και επιστημονι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the first volume of this doctoral thesis (A’, B’, C’, D’ parts) the graduate, postgraduate and the further education of the primary school teachers, has been researched, studied and explained by research which was provided and it is providing during contemporary time at the Educational Institutions of Greece in relation with: 1) The Pedagogic Theories and the cultural conditions in every period that is under research. 2) The legal frame about the Education and the wide Educational Policy in every period. 3) The modern deductions of pedagogies and teaching methodology. In the second volume (E’ part) is researched by statistic research the Mathematic Education that is providing nowadays at the University Pedagogic Faculties in Function with the modern and continuads of Mathematic Science progress and New Technologies. On the other hand, propositions, considerations, perceptions and scientific pursuit of the primary school teachers for widespread upgrading of Mathematic Education are j ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24161
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24161
ND
24161
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematics in graduate, postgraduate and further education of the primary school teachers
Συγγραφέας
Αλεξανδράτου, Άννα του Φίλιππος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Εξαρχάκος Θεόδωρος
Τριλιανός Αθανάσιος
Βουδούρη Αγγελική
Δημάκος Γεώργιος
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μπαραλής Γεώργιος
Φασούλης Κωνσταντίνος
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; Εκπαίδευση; Μετεκπαίδευση; Επιμόρφωση στα μαθηματικά; Μαθηματική εκπαίδευση; Παιδαγωγικές Ακαδημίες; Παιδαγωγικά τμήματα πανεπιστημίων; Διδασκαλεία; Νομοθετικό πλαίσιο μαθηματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών; Στατιστική έρευνα μαθηματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών; Ιστορικοκοινωνιολογική προσέγγιση μαθηματικής εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (931 ; 159 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)