Έλεγχος χρωματοσωματικής ευθραυστότητας και κυτταρογενετικών βλαβών σε ασθματικούς ασθενείς και σε ασθενείς με αλλεργίες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η πιθανή ύπαρξη χρωματοσωματικής ευθραυστότητας σε παιδιά που πάσχουν από βρογχικό άσθμα και σε ενήλικες που πάσχουν από αλλεργική ρινίτια, με τη βοήθεια της μεθοδολογίας των χρωματιδιακών ανταλλαγών (SCEs). Η επιλογή των SCEs για τον παραπάνω έλεγχο έγινε με βάση το γεγονός, πως πρόκειται για μία γρήγορη και ευαίσθητη τεχνική μεταλλαξιγένεσης και καρκινογένεσης. Στην συγκεκρι­μένη εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος FPG (Fluorescence Plus Giemsa), μία εξελιγμένη τεχνική των SCEs, στην οποία αποφεύγεται η χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, αλλά και η παρατήρηση των χρωματοσωματικών παρασκευασμάτων είναι οπτικά και φωτογραφικά με τη βοήθεια του μικροσκοπίου άριστη. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της σχέσης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο άσθμα ή τις αλλεργίες και στις χρωματιδιακές ανταλλαγές. Μελετήθηκαν καλλιέργειες λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος παιδιών υγιών και ασθματικών, αλλά και ενήλικων αλλεργικών και υγιών ατόμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Asthma and allergies are syndromes of multiple phenotypes and genotypes without evident relation with the heredity. The purpose of this study was the research for possible existence of chromosomal instability in children who suffer from asthma and in adults who suffer from allergic rhinitis using Sister Chromatid Exchange (SCE) methodology. SCE method is a fast and sensitive technique for the evaluation of possivle mutagenesis and carcinogenesis. In this study the FPG (Fluorescence plus Giemsa) technique, an improved method of SCEs, was used in which radiation isotope are avoided and the optical and photographic observation of chromosomal preparations are in best quality. In this paper an effort of evaluating the relationship between asthma or allergies and SCEs was made. Cultures of peripheral lymphocytes from healthy children and children with asthma as well as from healthy and allergic adults were studied and the levels of SCEs and the values of PRI and MI were evaluated. Mitomyci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23813
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23813
ND
23813
Εναλλακτικός τίτλος
Testing of chromosomal instability and cytogenetic damage in asthmatic and allergic patients
Συγγραφέας
Πολύζου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Λιαλιάρης Θεόδωρος
Τέντες Ιωάννης
Τρυψιάννης Γρηγόριος
Χατζημιχαήλ Αθανάσιος
Μπούρος Δημοσθένης
Μουρελάτος Διονύσιος
Παρασκάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Χρωματοσωματική ευθραυστότητα; Χρωματιδιακές ανταλλαγές; Δείκτης ρυθμού πολλαπλασιασμού; Μιτωτικός δείκτης; Άσθμα; Αλλεργίες; Λεμφοκύτταρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
245 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)