Άσθμα και σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι: ανοσολογικοί μηχανισμοί αμοιβαίου αποκλεισμού

Περίληψη

Εισαγωγή: Tα ατοπικά νοσήματα φαίνεται να παρατηρούνται λιγότερα συχνά από το αναμενόμενο σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη διαβήτη τύπου 1(ΣΔ1) και αντίστροφα. Ο Th1 υποπληθυσμός λεμφοκυττάρων χαρακτηρίζει την αυτοανοσία, σε αντίθεση με τον Th2 που χαρακτηρίζει την ατοπία. Στόχοs: H αξιολόγηση της επίπτωσης προδιαθεσικών ή προστατευτικών για ΣΔ1 αλληλόμορφων γονιδίων στα άτομα με ατοπικό άσθμα. ¶Με αυτόν τον σκοπό, μελετήθηκε η επίπτωση των πολυμορφισμών των HLA-DQ(¦B1¦ και Α1) γονιδίων, των πολυμορφισμών του γονιδίου CTLA-4 +49Α/G και του γονιδίου της L- 12¦p40 σε μια ομάδα 100 παιδιών με ατοπικό άσθμα, σε 100 ασθενείς με ΣΔ1 καθώς επίσης και σε 100 μάρτυρες.¶ Μέθοδοι: Μοριακή τυποποίηση έξι HLA-DQB1 αλληλόμορφων(*0201, *0301, *0302, *0602, *0603, *0604), χρησιμοποιώντας την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης(PCR) με βάση την τεχνική της φθοριομετρίας χρονικού διαχωρισμού (TRF). Περαιτέρω τυποποίηση τριών DQA1 αλληλομόρφων έγινε στους φορείς του HLA-DQB1 *0201,x γονοτύπου. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Atopic diseases seem to occur less often than expected in children with T1DMM and vice versa. T1DM is a Th1 while atopic asthma is a Th2-mediated disease. Aim of the study was to assess the incidence of predisposing or protective for T1DM alleles in individuals with atopic asthma. To this purpose, we assessed the incidence of the HLA-DQ(B1 and A1) polymorphisms as well as the prevalence of the CTLA-4 +49A/G gene polymorphisms and the incidence of the IL-12p40 polymorphisms in a group of 100 children with atopic asthma, in 100 patients with T1DM as well as in a number of 100 controls. Methods: Molecular typing of six HLA-DQB1 alleles(*0201,*0301,*0302,*0602,*0603,*0604) was carried out, using the group-specific polymerase chain reaction amplification (PCR) method based on time-resolved fluorometry(TRF) technique. Further typing of three DQA1 alleles was performed in HLA-DQB1 *0201,x carriers. Polymorphisms of the exon 1 of the CTLA-4 +49A/G gene were determine ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18462
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18462
ND
18462
Εναλλακτικός τίτλος
Asthma and diabetes mellitus type I: immunologic mechanisms of inverse association
Συγγραφέας
Παπάζογλου, Θάλεια
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας Μητέρας και Παιδιού. Κλινική Β' Παιδιατρική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Εξεταστική επιτροπή
Συριοπούλου Βασιλική
Καφετζής Δημήτριος
Καναβάκης Εμμανουήλ
Ρώμα Ελευθερία
Καραγιάννη Χριστίνα
Κουκουτσάκης Πέτρος
Καραβανάκη Κυριακή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ατοπικό άσθμα; Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1; Πολυμορφισμοί γονιδίων; HLA - DQ (B1 και A1) γονίδια; Γονίδιο CTLA-4 +49A/G; Γονίδιο IL-12p40 1188; Αμοιβαίος αποκλεισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
86 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)