Απομόνωση και μελέτη βιοδραστικών μεταβολιτών από το θαλάσσιο ροδοφύκος sphaerococcus coronopifolius

Περίληψη

Η μελέτη των Θαλάσσιων οργανισμών αποτελεί μία σύγχρονη προέκταση της Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού αυτού κλάδου είναι η ανακάλυψη (απομόνωση και δομική ταυτοποίηση) νέων χημικών ενώσεων που προέρχονται από θαλάσσιους οργανισμούς, ο εντοπισμός πιθανών βιολογικών δράσεων τους και η ένταξή τους σε σύγχρονους χώρους εφαρμογής. Η πραγματοποίηση των παραπάνω συνοδεύεται συνήθως και υποβοηθείται από τη μελέτη και αποσαφήνιση του οικολογικού ρόλου των ενώσεων. Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής, κινούμενο στην προαναφερθείσα επιστημονική περιοχή των Θαλάσσιων Φυσικών Προϊόντων, περιλαμβάνει την απομόνωση, χημική μελέτη, βιοδραστικό έλεγχο και φαρμακολογική αξιοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από το ροδοφύκος Sphaerococcus coronopifolius, που επιλέχθηκε με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως πλούσιο χημικό φορτίο, απουσία φαινομένων βιοεπίστρωσης στην επιφάνεια του οργανισμού, μεγάλοι πληθυσμοί, δυνατότητα και συνθήκες συλλογής. Τα οργανικά εκχυλίσματα που προέκυψαν α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Marine Natural Products Chemistry is a recent extension of Natural Products Chemistry. The main targets of this research sector are the discovery (isolation and structural elucidation) of new chemical compounds, which come from marine organisms, the determination of their possible biological activities, and their exploitation in modern application areas. The above usually go with and are supported by the study and verification of the ecological roles of the compounds. This Ph.D. thesis, in the scientific area of marine natural products, describes the isolation, structural elucidation, biological investigation and pharmacological evaluation of secondary metabolites from the red alga Sphaerococcus coronopifolius that was chosen according to certain criteria such as, the interesting chemical load, the fouling free surfaces of the organism, the abundant population, and the collection accessibility. The organic extracts of the above organism, after a tedious separation series with chromatog ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23547
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23547
ND
23547
Εναλλακτικός τίτλος
Isolatgion and study of bioactive metabolites from the red alga sphaerococcus coronopifolius
Συγγραφέας
Σμυρνιωτόπουλος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Λούκης Ανάργυρος
Σκούλλος Μιχαήλ
Ρούσσης Βασίλειος
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Βερροιόπουλος Γεώργιος
Βάγιας Κωνσταντίνος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Χημεία θαλασσίων φυσικών προϊόντων; Ωκεανογραφία; Δευτερογενείς μεταβολίτες; Αντικαρκινική δράση; Παρεμπόδιση βιοεπίστρωσης υποθαλασσίων επιφανειών; Ροδοφύκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 353 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)