Χωρο-χρονικά πρότυπα κατανομής χρήσεων και αξίας γης και χωροθέτησης λειτουργιών και δραστηριοτήτων: προσδιορισμός ενός αναλυτικού αστικού υποδείγματος

Περίληψη

Η επιστήμη της Γεωγραφίας, κατ' αντιστοιχία με τις υπόλοιπες σύγχρονες επιστήμες και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος της Χωρικής Ανάλυσης πέρασε από την εποχή περιορισμένων χωρικών δεδομένων σε μία εποχή δημόσια διαθεσίμων και εκθετικά αυξανομένων όγκων ΓεωΒάσεων. Η μετάβαση από τον κλασσικό-ορθό συλλογισμό (όπως π.χ. η διατύπωση μιας θεωρίας-υπόθεσης και επιβεβαίωσης μέσω δειγματοληψίας) σε μεθοδολογικά πλαίσια οδηγούμενα από τα δεδομένα είναι αναπόφευκτη για την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων και τη Γεωγραφική Ανακάλυψη Γνώσης που είναι και το τελικό ζητούμενο. Αντίστοιχα οι πόλεις μετατράπηκαν σε μητροπόλεις και οι πολύπλοκες δομικές και λειτουργικές μεταβολές των αστικών συμπλεγμάτων διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων. Επαγωγικά προκύπτει η ανάγκη για τη διαμόρφωση νέων Θεωρητικών και Μεθοδολογικών Πλαισίων για τη δημιουργία Αστικών Υποδειγμάτων, ώστε η ανάλυση και λήψη αποφάσεων από τους αρμοδίους να γίνεται αξιοποιώντας και κατανοώντας το πλήθος και τη δομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Geography, inevitably as other sciences, and more specifically the branch of Spatial Analysis moved from an era of limited geo-referenced data to an era when there are publicly available, and growing exponentially in volume, GeoDatabases. The transition from classical thinking (such as formulating a case theory, and confirmation through sampling) onto data- driven methodological frameworks is inevitable in order to use these data and acquire Geographic Knowledge Discovery, which is the ultimate purpose. Correspondingly, cities became metropolis, and the structural and functional changes within urban complexes keep undiminished the interest of scientists. Inductively arises the need for developing new theoretical and methodological framework for the development of urban models in order for the analysts and decision makers to manipulate and understand the number and structure of existing spatial interrelationships between data. This thesis explores the use of contemporary techniques and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23090
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23090
ND
23090
Συγγραφέας
Μανέτος, Παναγιώτης
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, GIS και Θεματικής Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Φώτης Γεώργιος
Πετράκος Γεώργιος
Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γεωγραφική ανακάλυψη γνώσης σε γεωβάσεις δεδομένων; Αστικό υπόδειγμα; Χώρο-χρονικά πρότυπα; Ασαφής συσταδοποίηση; Αστική τυπολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
130 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)