Ο συμβατισμός του P. Duhem και η επίδρασή του στο λογικό εμπειρισμό

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζεται με αναλυτικό και κριτικό τρόπο η φιλοσοφική θεωρία για τη Φυσική Επιστήμη του Γάλλου Φυσικού Ιστορικού της Επιστήμης Pierre Duhem (1861-1916). Ο Duhem εξετάζει τον σκοπό και τη δομή της Φυσικής θεωρίας αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο της. Μια Φυσική θεωρία δεν οφείλει να «εξηγεί» αλλά να «αναπαριστά» την Πραγματικότητα και σ’ αυτό διαφέρει από τη Μεταφυσική («Θέση αυτονομίας»). Με αυτή τη λογική ανάλυση της σχέσης θεωρίας - πειράματος ο Duhem οδηγείται στην υποστήριξη της συμβατικής και εργαλειακής διάστασης μιας Φυσικής θεωρίας («θέση - Duhem»). Παράλληλα όμως αναγνωρίζει την ύπαρξη και μιας «άλλης» ορθολογικότητας βάσει της οποίας πιστεύουμε τελικά ότι μια Φυσική θεωρία δεν είναι απλώς «εργαλείο» αλλά ότι αντανακλά, έστω και ατελώς, την Πραγματικότητα («Φυσική ταξινόμηση»), ενώ ταυτόχρονα ο Duhem αποκαλύπτει τον ιστορικό της χαρακτήρα. Η επιστημολογική θεωρία του Duhem αποτελεί ένα πολύτιμο, ιδιόμορφο αλλά και προβληματικό συν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Part one of this dissertation reconstructs in a critical and analytical way the philosophical theory about Physical Science of the French Physist and Historian of Science Pierre Duhem (1861-1916). Duhem examines the aim and structure of Physical theory to show its characteristics and its role. A Physical theory should not «explain» but «represent» Reality and this is what distinguishes it from Metaphysics («Thesis of autonomy»). Using rigorous logical analysis of the relationship between theory and experiment, Duhem supports the conventional and instrumental dimension of Physical theory («Thesis - Duhem»). At the same time, he accepts the existence of «another kind» of rationality according to which scientists invariably believe that a Physical theory is not merely an instrument but reflects, however imperfectly, Reality («Natural classification»); at the same time, Duhem reveals the historical nature of Physical Theory. The epistemological theory of Duhem is a valuable, atypical, but ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22905
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22905
ND
22905
Εναλλακτικός τίτλος
P. Duhem's conventionalism and its influence on logical empiricism
Συγγραφέας
Δαγκλής, Δημοσθένης (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Αυγελής Νικόλαος
Σφενδόνη-Μέντζου Δήμητρα
Καργόπουλος Φίλιππος
Βώκος Γεράσιμος
Πλαγγέσης Ιωάννης
Δημόπουλος Στυλιανός
Παιονίδης Φιλήμων
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Φυσική θεωρία; Μεταφυσική; Πειράματα; Ιστορική φύση της φυσικής θεωρίας; Συμβατισμός; Εργαλειοκρατία; Ολισμός; Ρεαλισμός; Λογικός εμπειρισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
356 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)