Σχεδιασμός ενός δικτύου θαλάσσιων αποθεμάτων βασισμένος στις αρχές του συστηματικού σχεδιασμού για την προστασία της φύσης: η περίπτωση του Αρχιπελάγους των Κυκλάδων

Περίληψη

Τα οικοσυστήματα της υποπαραλιακής ζώνης παρουσιάζουν μεγάλη βιοποικιλότητα και παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο. Ωστόσο, υπόκεινται σε μεγάλες σε ανθρωπογενείς πιέσεις όπως η μόλυνση και η αλιεία. Παγκοσμίως, αυξάνεται η δημιουργία θαλασσίων αποθεμάτων, περιοχών όπου δεν επιτρέπεται η απόληψη πόρων, για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Χρησιμοποιήθηκαν οπτικές μέθοδοι δειγματοληψίας σε 233 σταθμούς 26 νησιών του Αρχιπελάγους των Κυκλάδων για τη συλλογή στοιχείων που αφορούσαν: την αφθονία ειδών ιχθύων και αχινών, παρουσία ειδών ενδιαιτημάτων και ποσοστιαία κάλυψη φανερογάμων και μακροφυκών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για: 1) τη μελέτη της δομής των ιχθυοκοινοτήτων και των σχέσεων τους με το ενδιαίτημα και την τοπογραφική πολυπλοκότητα (άρθρο 1), 2) τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ ιχθύων, αχινών και μακροφυκών (άρθρο 2) και 3) τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τη χωροθέτηση θαλασσίων αποθεμάτων στην περιοχή μελέτης (άρθρο3). Το είδος του υποστρώματος βρέθηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sublittoral ecosystems present a high biodiversity and provide many important services to humans. Αt the same time, these ecosystems are subjected to anthropogenic pressures such as pollution and fishing. Marine reserves, where extractive activities are not allowed, are increasingly being used to protect marine ecosystems worldwide. In situ visual surveys were carried out at 233 sampling sites in 26 islands of the Cyclades Archipelago, to collect data on: fish and sea urchin species abundance, presence of habitat types, and percent coverage of seagrasses and macroalgae. Those data were used to: 1) explore the fish community structure and its relations to habitat and topographic complexity (paper 1), 2) investigate the relationships among fish, sea urchins and macroalgae (paper 2) and 3) determine priorities for the location of coastal marine reserves in the study area (paper 3). Substrate type was found to be a determinant factor affecting the structure and composition of fish assembla ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22891
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22891
ND
22891
Εναλλακτικός τίτλος
Designing a network of marine reserves based on the principles of systematic conservation planning: the Cyclades Archipelago case study
Συγγραφέας
Γιακουμή, Συλβαίν (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκορης Γεώργιος
Κίτσιου Δήμητρα
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Καρύδης Μιχάλης
Τρούμπης Ανδρέας
Νικολαΐδου Άρτεμις
Στάμου Γεώργιος
Λέξεις-κλειδιά
Βιοποικιλότητα; Θαλάσσια αποθέματα; Συστηματικός σχεδιασμός προστασίας; Ιχθύες, Συναθροίσεις; Ρηχή υποπαραλιακή ζώνη; Βενθικές κοινότητες; Τροφικές σχέσεις; Κυκλάδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
146 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)