Ανάπτυξη τεχνικών συνδυασμένης επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και ταχύτητας διάδοσης σεισμικών κυμάτων) για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης σε παράκτιους υδροφορείς

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών συνδυασμένης αντιστροφής ηλεκτρικών και σεισμικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αντιστροφής στοχεύει στην απόκτηση ενός πιο αξιόπιστου μοντέλου χωρικής κατανομής γεωλογικών σχηματισμών, καθώς αυτό αφενός θα βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα γεωφυσικά δεδομένα και αφετέρου θα καθίσταται ευκολότερη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από διαφορετικές γεωφυσικές μεθόδους. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος συνδυασμένης αντιστροφής δεδομένων ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας, που χρησιμοποιεί δύο υπάρχοντες αλγορίθμους επίλυσης του σεισμικού και γεωηλεκτρικού ευθέως προβλήματος, μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις. Ο αλγόριθμος αυτός στηρίζεται στην ποσοτική εκτίμηση της ομοιότητας, η οποία αναμένεται να υπάρχει μέχρι έναν βαθμό και για μία δεδομένη θέση, στα δομικά χαρακτηριστικά των σεισμικών και γεωηλεκτρικών μοντέλων. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της τεχνικής αυτής είναι η απόκτηση δύο τομών με κοι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary goal of this dissertation is to develop joint inversion techniques of electrical and seismic data. The aim of such techniques is to improve the obtained subsurface model, which will be consistent with all the available geophysical data. The resulting model will be more reliable and will accommodate the interpretation process since structural similarity between both seismic and electrical model will be guaranteed. In particular, an algorithm for the joint inversion of resistivity and seismic tomography was developed. This algorithm utilizes two existing algorithms for solving the electrical and seismic forward problem, after the necessary modification. It is based on the quantitative estimation of the structural similarity expected, to some extent at a given location, between the seismic and electrical model. The results obtained from the application of this technique are two sections with common thickness and depths of the seismic and electrical layers, making the geologica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22655
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22655
ND
22655
Εναλλακτικός τίτλος
Development of joint inversion techniques of geophysical data (electrical resistivity and P-waves velocity) for the imaging of salt water intrusion in coastal areas
Συγγραφέας
Hamdan, Hamdan (Father's name: Ali)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Βαφείδης Αντώνιος
Λούης Ιωάννης
Τσούρλος Παναγιώτης
Καρατζάς Γεώργιος
Μανούτσογλου Εμμανουήλ
Σαρρής Απόστολος
Σουπιός Παντελής
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Συνδυασμένη αντιστροφή; Ηλεκτρική τομογραφία; Σεισμική τομογραφία διάθλασης; Υφαλμύρυνση; Γενικευμένος αντίστροφος πίνακας; Στύλος; Περιορισμός στις βαθμίδες; Καρστ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 209 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)