Αγωγή και εκπαίδευση στα ΜΜΕ: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί αφενός να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα μιας παιδαγωγικής παρέμβασης στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης, αφετέρου να προσαρμόσει τα ήδη υπάρχοντα σχετικά εργαλεία και να σχεδιάσει νέα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητικού κοινού στο οποίο απευθύνονται. Η παρέμβαση αυτή άρχισε το Μάρτιο και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004. Αφορούσε 43 μαθητές της Δ' τάξης δύο 6θέσιων σχολείων, της Περιφέρειας Πειραιά. Η μία τάξη λειτούργησε ως Πειραματική ομάδα (n1=22) και η άλλη ως Ομάδα Ελέγχου (n2=21). Η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε τις αρχές της έρευνας δράσης [action research] και στηρίχθηκε στη θεωρία της πρόσληψης [reception theory]. Η παρέμβαση ακολούθησε την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, εστίασε στην τηλεόραση (ως μέσο) και στις διαφημίσεις (ως μεσοποιημένο προϊόν), ενώ κατά τη διάρκειά της τα παιδιά δημιούργησαν υλικό σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της εκπαίδευσης στα μέσα. Για την αξιολόγηση της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε ο σχεδιασμός δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work attempts on the one hand to examine the effectiveness of a pedagogic intervention in the framework of official education, and on the other hand to adapt the already existing related materials and to design new ones, according to the special needs of the pupils which they address. This intervention started in March and was finished in June 2004. It concerned 43 pupils of the 4th grade of 6-grade schools in the precincts of Piraeus. One class functioned as an experimental group (n1=22) and the other as a control group (n2=21).The research procedure followed the principles of action research and was based on reception theory. The intervention followed a collaborative group approach, and focused on the television (as a medium) and on advertising (as mediated product). For the duration of the intervention, the children created material according to the principles and aims of media education. For the evaluation of the intervention, the planning of two groups, "before and aft ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22543
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22543
ND
22543
Εναλλακτικός τίτλος
Media education: planning, implementation and evaluation of an intervention programme for students in primary education
Συγγραφέας
Νίκα, Βασιλική του Δημήτριος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χρηστάκης Νικόλαος
Κορωναίου Αλεξάνδρα
Ντάβου Μπετίνα
Τσαλίκογλου Φωτεινή
Αρτινοπούλου Βασιλική
Σακαλάκη Μαρία
Κούρτη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
ΜΜΕ; Παιδιά; Εκπαίδευση στα ΜΜΕ; Διαφήμιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)