Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού σε ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς

Περίληψη

Οι πρωταρχικοί σκοποί αυτής της έρευνας ήταν α) να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η ενδυνάμωση χρησιμοποιείται στους ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς, και πιο συγκεκριμένα στα επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία και στις αθλητικές ομοσπονδίες β) να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στους παράγοντες της ενδυνάμωσης και τους δείκτες απόδοσης των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων (έσοδα, κέρδη/ζημίες, σειρά κατάταξης των ποδοσφαιρικών σωματείων με βάση την ετήσια βαθμολογική κατάταξη που δίνεται από τη Super League) και γ) να ανακαλύψει αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις υποδιαιρούμενες ομάδες (ομοσπονδίες) με βάση τις ακόλουθες πέντε μεταβλητές/δείκτες απόδοσης των αθλητικών ομοσπονδιών: α) κρατική επιχορήγηση β) Διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες γ) Διακρίσεις σε Παγκόσμιους Αγώνες δ) Διακρίσεις σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες και ε) Αριθμό Ενεργών Σωματείων και στους παράγοντες της ενδυνάμωσης. Το όργανο μέτρησης της ενδυνάμωσης αποτελούνταν από 30 ερωτήσεις (που δημιουργήθηκαν από τους Vogt & Mur ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary purposes of this study were: (a) to determine the extent to which the empowerment is being used in Greek sport organizations, and in particular, in professional football clubs and sport federations; (b) to examine the relationship between the key factors of empowerment and performance indicators of professional football clubs (revenues, profit/loss, classification in relation to annual performance given by Super League of football clubs); (c) to investigate if differences exist among the divided subgroups (federations) as shown by five variables/performance indicators of Sport Federations: (a) funding from government, (b) distinctions in the Olympic Games, (c) distinctions in the world leagues, (d) distinctions in the European leagues, and (e) active unions and the key factors of empowerment. The survey instrument of empowerment construct, consisted of 30 questions (developed by Vogt & Murrell, 1990), and demographic characteristics. All 10 Greek professional football clubs ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22537
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22537
ND
22537
Εναλλακτικός τίτλος
Human resource empowerment applied to greek sport organizations
Συγγραφέας
Παπαϊωάννου, Άλκηστις του Νικόλαος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Κριεμάδης Αθανάσιος
Λιαγκόρβας Παναγιώτης
Τραυλός Αντώνιος
Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Αυγερινού Βασιλική
Αθανασοπούλου Πηνελόπη
Χατζηγιάννη Ευθαλία
Λέξεις-κλειδιά
Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού; Οργανωσιακή απόδοση; Επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία; Αθλητικοί οργανισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)