Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού προϋπόθεση για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις

Περίληψη

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε αρχικάδιεξοδική δευτερογενής έρευνα, ώστε να αποσαφηνιστεί εννοιολογικά η έννοια της ΑνάπτυξηςΑνθρώπινου Δυναμικού, να εντοπιστούν οι σύγχρονες απόψεις για τα αποτελέσματα τωνσχετικών δράσεων και να σκιαγραφηθούν οι αναπτυξιακές μέθοδοι που εφαρμόζονται στιςεπιχειρήσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε 19 επιχειρήσεις πουδραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα, συνδυάζονταςδύο ερευνητικές μεθόδους: τη συνέντευξη με τους επαγγελματίες που φέρουν την ευθύνη γιατην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 596εργαζόμενους. Το σκέλος της έρευνας, που υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης, στόχευε στηχαρτογράφηση του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων. Η ανάλυσητων δεδομένων έγινε με τη χρήση ορισμένων βημάτων της ανάλυσης περιεχομένου, αφού πρώτααυτά προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το άλλο ερευνητικό σκέλος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Thorough secondary research was conducted in the context of the present Phd thesis inorder for the notion of Human Resource Development to be clarified and for relevant, up to dateviews, which exist in the literature, to be delineated. These views were focusing on the outcomesof developmental activities and the Human Resource Development methods being used by thecompanies. Then, primary research took place in 19 companies operating in the banking and thepharmaceutical sectors in Greece, combining two research methods: a) interviews conductedwith the professionals being responsible for Human Resource Development and b) questionnairebeing completed by 596 employees in total. The part of the research that was implementedthrough interviews intended to map the general context associated with the implementation ofHuman Resource Development activities. Data were analyzed using some of the steps of contentanalysis, after their adjustment to the survey’s specifics needs. The other part of the r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29352
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29352
ND
29352
Εναλλακτικός τίτλος
Human resource development as a prerequisite for companies in order to build competitive advantage
Συγγραφέας
Παπακωνσταντίνου, Μαριάνα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιπητάνου Αθηνά
Καψάλης Αχιλλέας
Βαλκάνος Ευθύμιος
Νικολαΐδης Χρήστος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αντιλήψεις των εργαζομένων για τα αποτελέσματα των δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού; Μεταβίβαση της μάθησης; Υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον; Αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων; Ικανοποίηση από την εργασία; Αφοσίωση στην επιχείρηση; Τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα; Φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
401 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)