Χρονοχώροι στην πόλη και καθημερινότητα: συγκριτική μελέτη στην Αθήνα και την πόλη του Μεξικού

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την προσέγγιση της καθημερινότητας στην Αθήνα και στην πόλη του Μεξικού από την οπτική των κοινωνικών υποκειμένων. Μελετά καθημερινά βιώματα και πρακτικές, ακολουθώντας τις θεωρητικές αναλύσεις των H. Lefebvre και D. Massey για το χώρο. Εστιάζει σε χρονοχώρους συνάντησης-συζήτησης (ημιδημόσιους χώρους “ελεύθερου” χρόνου), οι οποίοι ονομάζονται “χώροι (χρονοχώροι) απόλαυσης”. Βασίζεται κυρίως σε πρωτογενή έρευνα πεδίου στην Αθήνα και στην πόλη του Μεξικού, και συγκεκριμένα σε ημιδομημένες συνεντεύξεις 40 ατόμων ηλικίας περίπου 25-45 ετών, τα οποία εργάζονται, δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και συνηθίζουν να επισκέπτονται συγκεκριμένους χώρους απόλαυσης στην καθημερινότητά τους. Η έρευνα αναδεικνύει τον αλληλοσυσχετισμό και τη ρευστότητα των χρονοχώρων των συγκεκριμένων υποκειμένων και εξετάζει κάποιες κοινές κατηγορίες, όπως χρονοχώροι εργασίας, χρονοχώροι απόλαυσης (το “έξω”) και διαδρομές στην πόλη, καθώς και τις αναπαραστάσεις σε σχέση με την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with the everyday life from the point of view of the subjects that live that everyday. It studies the lived and the practiced everyday in Athens and in Mexico City following the theoretical approaches developed by H. Lefebvre and D. Massey. It focuses on timespaces of meeting/conversing (semi-public spaces of “free time”/leisure) which are called “spaces (timespaces) of pleasure”. It is based mainly on interviews of 40 individuals who are employed, are 25-45 years old, without pressing family obligations and who visit specific places of pleasure in their everyday. The research brings to the surface the interrelation and the fluidity of the timespaces of the specific subjects and describes some common categories, like timespaces of work, timespaces of pleasure (to go “out”), trajectories in the city and also their representations about the category of “free time”. It seems that the lived timespaces and the interconnected practices are related to the alternating of time ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22483
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22483
ND
22483
Εναλλακτικός τίτλος
Timespaces in the city and everyday life: comparative study in Athens and in Mexico city.
Συγγραφέας
Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζημιχάλης Κωνσταντίνος
Λιάκος Αντώνης
Μπακαλάκη Αλεξάνδρα
Βάϊου Ντίνα
Μαλούτας Θωμάς
Σταυρίδης Σταύρος
Παπαδόπουλος Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Καθημερινότητα στην πόλη; Δημόσιο οικείο; Χρονοχώροι; Καφέ - μπαρ; Αθήνα; Πόλη του Μεξικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)