Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης αέριου οριακού στρώματος με λεπτό υμένα υγρού πάνω σε πτέρυγα

Περίληψη

Εξετάζεται η ευστάθεια στρωτού συνοριακού στρώματος αέρα που ρέει με υψηλό αριθμό Re πάνω από λεπτό υμένα υγρού. Η ροή πάνω από λεπτό υμένα συναντάται σε πτερύγια αεροσκαφών κάτω από συνθήκες βροχόπτωσης ή κατά την εναπόθεση de/anti-icing υγρών στην επιφάνεια τους. Για την προσομοίωση χρησιμοποιούνται τα μοντέλα που προτείνει η θεωρία τριπλής στιβάδας. Η αριθμητική επίλυση γίνεται με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων με διδιάστατες συναρτήσεις βάσης κυβικά splines. Αποδεικνύεται ότι για πολύ ιξώδη υγρά, όπως είναι πολλά de/anti-icing ρευστά, η αδράνεια του υγρού δεν επηρεάζει την εξέλιξη των διεπιφανειακών κυμάτων. Αντίθετα, για λιγότερα ιξώδη υγρά, όπως είναι το νερό, οι αδρανειακές δυνάμεις του υγρού έχουν καταλυτική επίδραση στη συμπεριφορά της ροής. Εκτός από το λόγο ιξωδών διαπιστώνεται ότι το πάχος του υγρού υμένα και η διάτμηση του αέρα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το αν οι αδρανειακές δυνάμεις του υγρού είναι σημαντικές. Για την περίπτωση των πολύ ιξωδών υγρών, εξετάζεται η ασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The stability of a laminar boundary layer of air that flows in high Re above a thin liquid film is examined. Such flow arrangements arise above wing sections under rainfall conditions or when de/anti-icing fluids are sprayed on their surface. The simulation of the flow is based on the scales relevant to triple deck theory. The overall problem is solved with the finite element methodology using the 2D B-cubic splines as basis functions. It is found that for very viscous liquids, i.e. many de/anti-icing fluids, film inertia doesn't affect the evolution of the waves in the gas-liquid interface. On the contrary for less viscous liquids inertia has a significant effect on the flow. Besides the ratio of viscosities and densities between the two phases, the thickness of the film as well as the shear of the boundary layer determine whether inertia forces of the liquid are important or not. Weakly non-linear stability analysis is performed for very viscous films and the nonlinear-complex Schröd ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22082
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22082
ND
22082
Εναλλακτικός τίτλος
Computational and theoretical study of the interaction between a gas boundary layer and a thin liquid film on a wing
Συγγραφέας
Βλαχομήτρου, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας. Τομέας Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών. Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Στροβιλομηχανών
Εξεταστική επιτροπή
Πελεκάσης Νικόλαος
Βλάχος Νικόλαος
Μποντόζογλου Βασίλειος
Σταπουντζής Ερρίκος
Ανδρίτσος Νκόλαος
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Πανίδης Θρασύβουλος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Αεροδιαστημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Εξέλιξη διεπιφανειακών κυμάτων; Υπολογιστικές μέθοδοι στην δυναμική των ρευστών; Ανάλυση ευστάθειας; Ευστάθεια στρωτού οριακού στρώματος; Μη γραμμική μιγαδική εξίσωση Schrodinger; Ασθενώς μη γραμμική ανάλυση ευστάθειας; Επίδραση αδράνειας υγρού; Φαινόμενο συντονισμού; Ρόλος επιφανειακής τάσης; Θεωρία τριπλής στιβάδας; Συμπεριφορά πολύ ιξωδών υμένων; Συμπεριφορά anti-icing υγρών; Συμπεριφορά λεπτών υμένων νερού; Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά πτερύγων; Ανάπτυξη κυμάτων τύπου soliton; Ασταθές κυματοπακέτο; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων με συναρτήσεις βάσης splines; Ροή σε υψηλό αριθμό Re; Επίδραση διάτμησης αέρα; Επίδραση πάχους υγρού υμένα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
187 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)