Διερεύνηση ροϊκού πεδίου τριφασικής ροής αερίων - υγρών - στερεών, σε υδροπνευματικές αντλίες

Περίληψη

Με τη διατριβή έγινε ανασκόπηση των πιο γνωστών θεωριών που διέπουν τις πολυφασικές ροές. Ακολούθησε συλλογή και κριτική αξιολόγηση των θεωρητικών μοντέλων. Εκπονήθηκαν δύο προγράμματα σε Η/Υ, τόσο για την ομογενή ροή όσο και τη χωριστή ροή. Έγινε σύγκριση των θεωρητικών με υπάρχοντα πειραματικά αποτελέσματα. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε πειραματική διάταξη. Λήφθηκαν πειραματικές μετρήσεις και έγινε αξιολόγησή τους και σύγκριση με θεωρητικά αποτελέσματα. Προτάθηκε μέθοδος διόρθωσης της πρόβλεψης λειτουργίας μιας υδροπνευματικής αντλίας με τη βοήθεια του μοντέλου ‘drift-flux’ (μέθοδος CoSM). Προτάθηκαν νέοι ροϊκοί χάρτες κατάλληλοι για την παρουσίαση της λειτουργίας των υδροπνευματικών αντλιών, τον υπολογισμό του κλάσματος κενού και την μετάβαση των ροϊκών καταστάσεων. Προτάθηκε τρόπος προσδιορισμού της μετάβασης ‘slug-churn’ με απλή φωτογραφική μέθοδο (camera) και χρήση του μοντέλου ‘drift-flux’. Τα αποτελέσματα της διατριβής (πειράματα, μέθοδος CoSM, ροϊκοί χάρτες και μετάβαση slug- ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis deals with multiphase flows and air-lift pumps. All well-known theories concerning these two scientific fields are presented and analyzed in detail. Two computational codes were developed for homogeneous two-phase and separated three-phase flow. A comparison between theoretical results and experimental data followed. An experimental investigation was performed in a lab scale air-lift pump installation at Fluid Mechanics Laboratory, University of Patras. A new method for the precise prediction of the performance of a two-phase air-lift pump with the aid of drift-flux model was presented (CoSM method). New regime maps were introduced suitable for air-lift pump presentations. That means the direct view of the flow behaviour inside the air-lift pump, void fraction calculation and the regime transitions. An experimental method was presented for the prediction of slug-churn transition in two-phase flow, using a camera and ‘drift-flux’ model. The results of this work were pres ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33482
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33482
ND
33482
Εναλλακτικός τίτλος
Flow field analysis of gas - liquid - solid three-phase flow in air-lift pumps
Συγγραφέας
Σαμαράς, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Χ.)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής
Εξεταστική επιτροπή
Μάργαρης Διονύσιος
Πανίδης Θρασύβουλος
Παπανίκας Δ.
Γεωργίου Δημοσθένης
Τσάχαλης Δημοσθένης
Περράκης Κωνσταντίνος
Μαρκάτος Νικόλαος
Χατζηκωνσταντίνου Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υδροπνευματική αντλία; Τριφασική ροή; Διφασική ροή; Ροϊκός χάρτης; Πρότυπα ροής; Μετάβαση slug-churn
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
370 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)