Μεταβολές των επιπέδων λεπτίνης σε ασθενείς με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα πριν και μετά τη λήψη αντιϊκής θεραπείας: συσχέτιση με ηπατικά δεδομένα

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο ρόλος της λεπτίνης στη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα (ΧΙΗ) είναι υπό διερεύνηση. Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης λεπτίνης και σταδίου ηπατικής ίνωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) και C (XHC) και η ανάλυση τυχόν επίδρασης παραγόντων όπως η ινσουλινοαντίσταση και η λεπτίνη στην ανταπόκριση στην αντιική θεραπεία ασθενών με ΧΙΗ. Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς (36 άνδρες) με ιστολογικά τεκμηριωμένη ΧΗΒ (ν=25) και XHC (ν=25) και 32 μάρτυρες (17 άνδρες). Μετρήθηκαν τα επίπεδα ινσουλίνης και λεπτίνης στο πλάσμα πριν και μετά την αντιική θεραπεία (ΧΗΒ:Λαμιβουντίνη 100 mg/24h, XHC:PegIFN-α και ριμπαβιρίνη, αναλόγως του γονοτύπου) Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά των επιπέδων λεπτίνης μεταξύ ασθενών με ΧΙΗ και μαρτύρων. Στους ασθενείς με ΧΙΗ καταγράφηκε σημαντική συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης ορού με το φύλο, το ΔΜΣ και το στάδιο ίνωσης (p<0.0001). Στους ασθενείς με XHC και λοίμωξη από γονότυπο 1(G1) σημειώθηκε σημαντική συσχέτιση λεπτίνης-επιπέδων ι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: The role of serum leptin and the relationship between leptin and insulin resistance in patients with chronic viral hepatitis (CVH) remains obscure. Aim: To investigate the relationship between serum leptin concentrations and the severity of liver disease in a cohort of subjects with HbeAg-negative chronic hepatitis B(CHB)and C(CHC). Methods: We studied 50(36 men) consecutive patients suffering from biopsy-proven CVH due to HBV (n=25) or HCV (n=25) infection. Thirty-two (17 men) healthy volunteers served as controls. Levels of serum leptin and insulin were determined at baseline and at the end of the treatment. Results: A significant association between serum leptin levels and the stage of hepatic fibrosis was noted; patients with severe fibrosis (stages 4-6) presented higher serum leptin levels compared to those with lower fibrosis stage (7276 pg/ml vs 4395 pg/ml, p=0.01). An inverse correlation between lower leptin concentrations and response to lamivudine monotherapy was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22061
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22061
ND
22061
Εναλλακτικός τίτλος
Serum leptin alterations in chronic viral hepatitis patients before and after antiviral treatment
Συγγραφέας
Μπεθάνης, Σωτήριος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Χρούσος Γ.
Αρχιμανδρίτης Α.
Κουτσιλίερης Μ.
Γαλανοπούλου Π.
Λιάπης Χ.
Θεοχάρης Σ.
Μανωλακόπουλος Σ.
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Λεπτίνη; Χρόνια ηπατίτιδα Β; Χρόνια ηπατίτιδα C; Ινσουλινοαντίσταση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
135 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)