Παρακολούθηση υγρότοπου με τη χρήση τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η επιλογή κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση χωρικών και χρονικών αλλαγών της χωρικής διάρθρωσης των οικολογικών μονάδων ενός ελληνικού υγροτόπου με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης, διερευνώντας τη συμπεριφορά 50 δεικτών τοπίων οι οποίοι ποσοτικοποιούν την έκταση, την πυκνότητα, τα όρια, το σχήμα, τη γειτνίαση και διασπορά και τη συνδετικότητα της χωρική διάρθρωσης των υγροτοπικών οικολογικών μονάδων στην περιοχή μελέτης. Οι χρονικές αλλαγές εκτιμήθηκαν μέσω των δεικτών τοπίου που υπολογίσθηκαν από δεδομένα Landsat 5 και 7 για τα έτη 1984, 1992 και 2001. Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) έδειξε ότι οι χρονικές αλλαγές εκφράζονται όχι μόνο μέσω της συνολικής αλλαγής της έκτασης αλλά και μέσω της κατανομής της έκτασης και του σχήματος των χωροψηφίδων των οικολογικών μονάδων καθώς και του βαθμού γειτνίασης. Οι χωρικές αλλαγές εκτιμήθηκαν μόνο για την κεντρική οικολογική μονάδα (παρόχθιο δάσος) της περιοχής μελέτης, μέσω των δεικτών τοπίου που υπολο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this research was to identify a set of suitable indicators for monitoring spatial and temporal changes in the pattern of a Greek wetland using satellite images and by exploring the scale dependence of 50 structural landscape metrics which quantify the area, density, edges, shape, contagion, interspersion and connectivity of the wetland ecological units. Temporal changes were captured by calculating the landscape metrics using Landsat 5 and 7 data for the years of 1984, 1992 and 2001. Principal Component Analysis showed that changes in time are evident not only in area change but also in patch, edge and shape distribution as well as in contagion and interspersion. Spatial changes were captured for one focal ecological unit (riparian forest), by calculating the landscape metrics in a model of 45 images, which was developed by aggregating Landsat 7, SPOT5 and IKONOS images and ranging from 4 to 450 meters. Based on 684 semivariograms, that were plotted using the spectral ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21906
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21906
ND
21906
Εναλλακτικός τίτλος
Wetland monitoring using remote sensing and geographical information systems
Συγγραφέας
Φυτώκα, Ελένη (Πατρώνυμο: Νέστορας)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης
Εξεταστική επιτροπή
Καρτέρης Μιχάλης
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Συλλαίος Νικόλαος
Ασταράς Θεόδωρος
Ισπικούδης Ιωάννης
Γήτας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Παρακολούθηση υγροτόπου; Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ; Χωρική και χρονική κλίμακα; Χαρακτηριστική κλίμακα; Ημιοβαριόγραμμα; Χωρική διάρθρωση; Οικολογία τοπίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
204 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)