Χωροθετική ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων παροχής υπηρεσιών: μια προσέγγιση μέσω των συστημάτων στήριξης αποφάσεων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες στην πόλη του Βόλου. Το δείγμα των μετακινήσεων διαμορφώνεται μέσα από πλήθος συνεντεύξεων (512 ερωτηματολόγια) επιτόπου στις υπό μελέτη υπηρεσίες. Το πρώτο σκέλος της μεθοδολογίας περιλαμβάνει την πρόβλεψη των ροών ατόμων ανάμεσα σε δύο περιοχές μέσα από τη διαμόρφωση τριών γραμμικών μοντέλων (ένα για κάθε κατηγορία υπηρεσιών και ένα γενικό) όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζονται τόσο με κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των πολιτών όπως για παράδειγμα το εισόδημα ή η ηλικία τους όσο και χωρικές ιδιότητες των εν λόγω περιοχών όπως η απόσταση μεταξύ τους ή η απόστασή τους από το χωρικό μέσο των υπηρεσιών στην περιοχή μελέτης. Το δεύτερο σκέλος της μεθοδολογίας αφορά στην πρόβλεψη αθροιστικών ροών ή φόρτων στην περιοχή μελέτης με τη μέθοδο kriging βάσει των σημείων τομής των πραγματοποιημένων ροών που παράλληλα με μια σειρά εργαλείων χωρικής ανάλυσης δίνει μια συνολική εικόνα γ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main aim of this thesis is the study of citizen’s daily trips to public services in the city of Volos. Daily trips are registered through interviews (512 questionnaires) realized at every studied service. The first methodological part consists of people’s flow prediction among two regions in the city through the fitting of three linear regression models (one for each service category and one general) where the independent variables merge through socioeconomic citizen’s data such as yearly income or their age and spatial attributes of regions such as their distance form each other or from the mean center of public services in the study area. The second methodological part aims in the prediction of accumulative flows or loads in the study area by the use of kriging method taking as known values the points of flow lines intersections which together with a number of spatial analysis methods results in a general view of predicted loads in the road network as well as in shortest paths fo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19871
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19871
ND
19871
Εναλλακτικός τίτλος
Location analysis of service delivery systems. a decision support systems approach
Συγγραφέας
Αθανασίου, Φωτεινή του Ζαχαρίας
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Φώτης Γεώργιος
Μαλούτας Θωμάς
Παππάς Βασίλειος
Κουτσόπουλος Κωστής
Λαλένης Κωνσταντίνος
Μυρίδης Μύρων
Σιόλας Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αστικές περιοχές; Δημόσιες υπηρεσίες; Ροή ατόμων; Ερωτηματολόγια; Γραμμική παλινδρόμηση; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
131 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)