Εφαρμογή γεωστατιστικών μεθόδων στη θεματική χαρτογράφηση εδαφικών ιδιοτήτων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Περίληψη

Η συστηματική απογραφή των ειδικών πόρων αποτελεί έργο ουσιαστικής σημασίας για τη χώρα μας. Οι σύγχρονες απόψεις για τις γεωργικές δραστηριότητες διέπονται από την αειφορία στην χρήση των εδαφικών πόρων, και κατά συνέπεια απαιτείται η λεπτομερής γνώση της ποιότητας, της έκτασης και της γεωγραφικής κατανομής των εδαφών κάθε περιοχής. Ο θεμελιώδης σκοπός του εδαφολογικού χάρτη είναι η αποθήκευση, η επεξεργασία και η αποτύπωση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις ιδιότητες, την χρήση και τη διαχείριση των εδαφών. Για το λόγο αυτό η μορφή του σύγχρονου εδαφολογικού χάρτη είναι ψηφιακή, και η δημιουργία του γίνεται δυνατή μέσα από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΠΣ) που είναι τα εργαλεία διαχείρισης των χωρικών πληροφοριών. Η δημιουργία εδαφολογικών χαρτών στο περιβάλλον των ΓΠΣ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ΓΠΣ, αποθηκεύονται τόσο τα εργαστηριακά αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα εδαφικά δείγματα, όσο και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως το τοπογραφικό ανάγλυφο κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The systematic inventory of soil resources is a project of essential importance for our country. Modern opinions for agricultural activities are conditioned by the viability in the use of soil resources, and accordingly are required, in detail, knowledge of quality, extent and geographic distribution of soils for each region. The fundamental aim of the soil map is the storage and management of all information that is related with the use and management of soils. For this reason the form of the modern soil map is digital, and its creation becomes possible through the use of Geographical Information Systems (GIS) which are the tools for management of spatial information. The creation of soil maps in the GIS environment is rendered particularly favourable while in the Geographic Database that it constitutes an integral part of GIS, the laboratorial results of soil samples analyses are stored efficiently, together with various additional information such as topographic data, geological bac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14747
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14747
ND
14747
Εναλλακτικός τίτλος
Application of geostatistical methods in thematic mapping of soil properties using geographical information systems
Συγγραφέας
Καραπέτσας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Χρ.)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Συλλαίος Νικόλαος
Μισοπολινός Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Αστάρας Θεόδωρος
Καρτέρης Μιχαήλ
Προδρόμου Κωνσταντίνος
Γήτας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Γεωστατιστική; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Θεματικοί χάρτες; Εδαφολογική χαρτογράφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
96 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)