Εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών σε τοπική κλίμακα: αποτίμηση ποιότητας ζωής σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται καταγραφή και οργάνωση των γεωγραφικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι δήμοι σε μια ενιαία βάση, με την αξιοποίηση των οποίων προτείνεται μια μεθοδολογία για την αποτίμηση της ποιότητας ζωής των περιοχών μόνιμης κατοικίας, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αποτελεί στόχο διάφορων πολιτικών δράσεων και προγραμμάτων και η αποτίμησή της έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη τέτοιων μέτρων. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν την πλέον αρμόδια διοικητική βαθμίδα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας περιοχής. Ωστόσο, η έλλειψη οργάνωσης στα δεδομένα που διαχειρίζονται συμβάλλει πολλές φορές αρνητικά στην ανάπτυξη μέτρων για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις τοπικές υποθέσεις. Η γεωγραφική φύση της πλειοψηφίας των δεδομένων αυτών, αναδεικνύει τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών σε ένα ιδιαί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study, geographical data, managed by municipalities, are recorded and organized in a database. Reclaiming these data, it is proposed a methodology for assessment of quality of life of residence areas, using Geographical Information System. Improving the quality of life of people is a goal of several policy actions and programs and its' assessment has proven as a powerful tool to support decision-making related to the development of measures to improve the lives of residents of an area. Local authorities are competent for the improvement of the quality of life of the citizens. However, the lack of organization in the managed data often contributes negatively in developing measures to solve problems concerning local cases. The geographical nature of the majority of these data highlights the Geographic Information Systems as a particularly useful tool for municipalities. These systems can also support mapping quality of life that the space provides, as a residence area. In the lit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35658
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35658
ND
35658
Εναλλακτικός τίτλος
Applied geoinformatics in geographic information management at local scale: assessment of quality of life in local government units
Συγγραφέας
Φάκα, Αντιγόνη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Χαλκιάς Χρίστος
Μαλούτας Θωμάς
Χατζημιχάλης Κωνσταντίνος
Δελλαδέτσιμας Παύλος - Μαρίνος
Παπαδόπουλος Απόστολος
Παππάς Βασίλειος
Σαγιάς Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Τοπική αυτοδιοίκηση; Ποιότητα ζωής; Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 459 σ. και Β' τόμος 263 σ.), πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)