Φωτοχημική και φωτοκαταλυτική αποδόμηση και εκτίμηση της τοξικότητας επιλεγμένων παρασιτοκτόνων και προϊόντων διάσπασής τους

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της αποδόμησης τριών παρασιτοκτόνων της κατηγορίας των καρβαμιδικών, η φωτοκαταλυτική επεξεργασία υδατικών τους διαλυμάτων και η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των προϊόντων διάσπασής τους. Μελετήθηκε η αποδόμηση των παρασιτοκτόνων μέσω της υδρόλυσης σε τέσσερα διαφορετικά υδατικά περιβάλλοντα (δισ-απιονισμένο νερό, νερό από δύο διαφορετικούς ποταμούς και λιμναίο νερό) και σε διαφορετικές αρχικές τιμές pH. Επιπλέον, εξετάστηκε η φωτολυτική διάσπασή τους με τη χρήση τεχνητής πηγής ακτινοβολίας, συγκεκριμένα λυχνίας Hg υψηλής πίεσης, τοποθετημένης σε φίλτρο από pyrex, ώστε να δεσμεύεται η ακτινοβολία με μήκη κύματος <290 nm. Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία των υδατικών διαλυμάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ετερογενούς φωτοκατάλυσης με τη χρήση διοξειδίου του τιτανίου (TiO₂) και με τη μέθοδο της ομογενούς φωτοκατάλυσης με τη χρήση του συστήματος photo-Fenton (Fe³⁺ ή 2⁺/H₂O₂/UV). Όσον αφορά στη μέθοδο της ετερογενούς φωτοκατάλυσης η έρευνα επι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intensive cultivation, due to increased needs and economical reasons, requires a constant struggle against losses caused by weeds, insects or diseases. The agents used for this purpose are the various forms of pesticides: insecticides, herbicides, fungicides etc. However, the widespread use and disposal of pesticides leads to the pollution of surface waters, which has sharply increased and poses a major environmental threat. Therefore, the need for effective technologies, which are able to reduce pesticide input into water runoff or able to completely restore polluted water, is urgent and compulsory. Possible treatment methods comprise physical entrainment, biodegradation and chemical reactions. Detoxification technologies should be considered successive when they achieve complete decomposition of pollutants and avoid the formation of toxic end- and by-products. According to this point of view Advanced Oxidation Processes (AOPs) offer an attractive alternative as they are destructive m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19242
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19242
ND
19242
Εναλλακτικός τίτλος
Photochemical and photocatalytical degradation and toxicity evaluation of selected pesticides and its degradation byproducts
Συγγραφέας
Μπιζάνη, Ερασμία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Φυτιανός Κωνσταντίνος
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Πούλιος Ιωάννης
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Βουτσά Δήμητρα
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Λαμπροπούλου Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Καρβαμιδικά παρασιτοκτόνα; Φωτοκατάλυση; Σύστημα photo-Fenton; Διοξείδιο τιτανίου; Προϊόντα μετασχηματισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
307 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)