Μέθοδοι απομάκρυνσης φυτοφαρμάκων. Εφαρμογή: προσρόφηση ζιζανιοκτόνων από υδατικά συστήματα σε πολυμερείς ρητίνες

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή μελετάται η διεργασία προσρόφησης των τεσσάρων ζιζανιοκτόνων, amitrole, prometryn, alachlor και trifluralin από υδατικά διαλύματα στις πολυμερείς ρητίνες του τύπου των Αμπερλιτών XAD-4 και XAD-7 με μεγάλη ειδική επιφάνεια και υψηλό πορώδες. Συγκεκριμένα η υδρόφοβη ρητίνη XAD-4 είναι ένα μη πολικό συμπολυμερές του πολυστυρενίου - διβινυλοβενζολίου (πορώδες 0,35 - 0,50 ml πόρου/ml κόκκου ξ.β., ειδική επιφάνεια ?700 m2/g επί ξηρού, μέση διάμετρος πόρων 50 A επί ξηρού και μέσο μέγεθος σωματιδίων 40 mesh). Η ρητίνη XAD-7 είναι ένας ασθενής πολικός πολυακρυλικός εστέρας (πορώδες ? 0,50 ml πόρου/ml κόκκου ξ.β., ειδική επιφάνεια ?400 m2/g επί ξηρού, μέση διάμετρος πόρων 300 A επί ξηρού και μέσο μέγεθος σωματιδίων 40 mesh). Εξετάστηκε η επίδραση των κάτωθι παραγόντων στην αποτελεσματικότητα της προσρόφησης: · Η χημική δομή των ζιζανιοκτόνων · Η χημική δομή των προσροφητικών μέσων · Το pH · Η θερμοκρασία · Η ιοντική ισχύς. Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, the adsorption οf four herbicides, amitrole, prometryn, alachlor and trifluralin, from their aqueous solutions, upon the polymeric resins Amberlites XAD-4 and XAD-7 was investigated. Both adsorbents possess high surface area and porosity. Particularly, hydrophobic resin XAD-4 is a non polar copolymer of polystyrene - divinylbenzene (porosity 0.35-0.50 ml.pore/ml bead-dry basis, surface area ³700 m2/g dry basis, average pore diameter 50 A-dry basis and mean particle size 40 mesh). Resin XAD-7 is a weak polar polyacrylic ester (porosity ³0.50 ml.pore/ml bead-dry basis, surface area ³400 m2/g dry basis, average pore diameter 300 A-dry basis and mean particle size 40 mesh). The effect of the following factors on adsorption effectiveness was examined: · Chemical structure of herbicides · Chemical structure of adsorbents · pH · Temperature · Ionic strength The experimental procedure included static adsorption experiments of herbicides amitrole, prometryn, alachlor and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14078
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14078
ND
14078
Εναλλακτικός τίτλος
Methods of pesticides removal. Application: herbicides adsorption from aqueous systems upon polymeric resins
Συγγραφέας
Κυριακόπουλος, Γρηγόριος (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Ντούλια Δανάη
Κούκιος Εμμανουήλ
Ρήγας Φώτιος
Μαρκοπούλου Όλγα
Βλυσίδης Απόστολος
Κούη Μαρία
Τσολομύτης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προσρόφηση; Φυτοφάρμακα; Πορώδη υλικά; Πολυμερείς ρητίνες; Θερμότητα προσρόφησης; Ιοντική ισχύς; Ρύπανση; Χρωματογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
245 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)