Οι ασθένειες και η εικονογραφία τους κατά την αρχαιότητα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εικονογραφική εξέταση των ασθενειών στην αρχαία Ελληνική τέχνη. Βασικός στόχος είναι η ταύτιση των ασθενειών, η ταξινόμησή τους με βάση τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, η εξέλιξη των εικονογραφικών τους τύπων στη χρονική τους διαδρομή, ο συσχετισμός με το είδος της καλλιτεχνικής δημιουργίας που εμφανίζονται και η αναγνώριση του χρηστικού τους ρόλου. Κεντρικό χρονικό πλαίσιο της μελέτης είναι οι Ιστορικοί Χρόνοι με έμφαση στην 1η π.Χ. χιλιετία, ενώ ως γεωγραφικό περιθώριο ορίζεται ο Ελληνικός κόσμος της εποχής. Οι ρωμαϊκές παραστάσεις που αναφέρονται, προέρχονται αποκλειστικά από τις περιοχές του ενδιαφέροντος. Κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν, αφού αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα και συνέχεια της εικόνας των προηγούμενων χρόνων και του προγενέστερου υλικού. Από το υλικό δεν εξαιρείται εκείνο που προέρχεται από τον Ελληνικό κόσμο της Προϊστορικής εποχής. Οι προϊστορικές παραστάσεις παρατίθενται, γιατί θεωρείται ότι εμπλουτίζουν το είδος κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the present study is the iconographical examination of depictions of illnesses in the various artistic events of ancient Greek art. Fundamental objective is the identification of illnesses, their classification under the rules of modern medical science, the development of their iconographical types in the time way, the correlation with the type of artistic creation, where is presented, the recognition of their utilitarian role, as the detection of their notional content. Central time frame of the study is the Historic Period with accent in the 1st B.C. Millennium, while as geographic margin is fixed the contemporary Greek world with accent in central continental and islander Greece, the Asia Minor, Egypt and Great Greece (South Italia), after the artistic production at this time period in the above regions is distinguished for her iconographical unit and continuity. The Roman representations that are reported emanate exclusively from the regions of interest. It is judged advisab ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le but de la présente étude est l’examen iconographique des descriptions des maladies dans les divers événements artistiques de l’art Grec antique. L’objectif fondamental est l’identification des maladies, leur classification en accord des règles de la science médicale moderne, le développement de leurs types iconographiques, la corrélation avec le type de création artistique, où sont présentées, l’identification de leur rôle utilitaire et la détection de leur contenu notionnel aussi. La tranche de temps central de l’étude est la période historique avec l’accent dans le 1er millénium avant J.-C. La marge géographique est fixée, comme le monde grec de cette époque avec l’accent dans continental central et insulaire, le Asie Mineur, l’Egypte et la grande Grèce (Italie du sud), car la production artistique dans les régions ci-dessus est distinguée pour son unité et continuité iconographique. Les représentations romaines qui sont rapportées, émanent exclusivement des régions d’intérêt. Il ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18791
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18791
ND
18791
Εναλλακτικός τίτλος
Diseases and their iconography during the antiquity
Συγγραφέας
Λάϊος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Παλαιοκρασσά Λυδία
Λαιμού Άννα
Πινγιατόγλου Σέμελη
Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ελευθερία-Φωτεινή
Σημαντώνη-Μπούρνια Ευαγγελία
Πέππα-Παπαϊωάννου Ειρήνη
Βαλαβάνης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαιολογία; Ιατρική, Ιστορία; Ασθένειες; Νόσοι; Κοροπλαστική; Αγγειογραφίες; Κύφωση; Θρησκείες, Αρχαία ελληνική; Γκροτέσκο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τ. (255 ; 180 ; 297 σ.), εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)