Ζωικά προϊόντα στην διατροφή και σε ιατρική χρήση στο Βυζάντιο: συμβολή στην μελέτη των αντιλήψεων για τα ζώα και της χρήσεως των προϊόντων τους κατά την βυζαντινή περίοδο

Περίληψη

? παρο?σα μελέτη στοχεύει στ?ν κατ? τ? δυνατ?ν ?κριβέστερη προσέγγιση τ?ν ?ντιλήψεων κα? περιγραφ? τ?ν καθημεριν?ν συνηθει?ν τ?ν ?νθρώπων στ? Βυζάντιο, πο? σχετίζονται μ? τ? ζωϊκ? προϊόντα κα? τ?ν χρήση τους στ?ν διατροφ? κα? ?ατρική, ?π? τ?ν 4ο ?ως τ?ν 15ο α?ώνα. Τ? κείμενα πο? ?πετέλεσαν τ?ν βασικότερη κατηγορία πηγ?ν ε?ναι τ? βυζαντιν? ?ατρικ? συγγράμματα, πο? ?χουν ?ς θεματικ? πυρήνα ?δηγίες περ? διατροφ?ς κα? παρασκευ?ς φαρμάκων. Ο? πληροφορίες ?ξιολογο?νται μ? βάση τ?ν συχνότητα, μ? τ?ν ?ποία ?παναλαμβάνονται, τ?ν ?νεύρεση παράλληλων σχετικ?ν πληροφορι?ν σ? ποικίλου περιεχομένου πηγές. Ο? συγγραφε?ς τ?ν ?ατρικ?ν διατροφικ?ν κειμένων κινο?νται ?ς ?π? τ? πλε?στον πάνω σ? δύο ?ξονες: ? ?νας στρέφεται γύρω ?π? τ?ν θρεπτικ? ?ξία τ?ν τροφ?ν ?ν? ? δεύτερος ?φορ? τ?ς θεραπευτικ?ς ?διότητες τ?ν τροφ?ν ? ?ρισμένων μερ?ν τ?ν ζώων. Ο? ?ξονες α?το? ε?ναι ?λληλοεξαρτώμενοι, καθ?ς ? λήψη κάθε ε?δους τροφ?ς ?χει ?μεση ? ?μμεση ?πίδραση στ?ν ?ναλογία τ?ν χυμ?ν στ?ν ?νθρώπινο ?ργανισμό. Στ? Βυζάντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims, as far as possible, at the most precise approach of perceptions and the description of every day habits of the people in Byzantium that are related to the animal products and their use in nutrition and medicine, from the 4th to the 15th century. The texts of the byzantine medical writings, whose main subjects are instructions about diets and manufacturing of medicines, were the fundamental category of sources for the use of products of animal origin in nutrition and medicine. The information is evaluated according to the frequency with which it is repeated and to the finding of corresponding relevant information in sources of various contents. The writers of the medical nutritional texts mostly write about two subjects: one is about the nutritional value of foods and the other is about the therapeutical properties of food and those of some parts of the animal body. The two subjects depend on each other since each kind of ingested food has direct or indirect effe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18729
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18729
ND
18729
Εναλλακτικός τίτλος
Animal products in nutrition and medicinαl use in Byzantium: contribution to the study of the perceptions about animals and the use of their products in the byzantine period
Συγγραφέας
Χρόνη, Μαρία
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κόλιας Ταξιάρχης
Δημητρακόπουλος Φώτιος
Γουήλ-Μπαδιεριτάκη Άννα-Ιωάννα
Μαρκόπουλος Αθανάσιος
Αλεξιάδης Μηνάς
Πολέμης Ιωάννης
Παναγιώτου Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ζώα; Διατροφή; Ιατρική; Φάρμακα; Ασθένειες; Πρόληψη; Λευκή μαγεία; Αποτροπαϊκά περίαπτα; Ζώα, Συμβολισμοί; Φύση, Χριστιανικός συμβολισμός; Βυζάντιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
575 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)