Ανάπτυξη και μελέτη των δομικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων οξειδίων υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς για χρήση σε διατάξεις μικροηλεκτρονικής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται αρχικά την παρασκευή και το χαρακτηρισμό των επαφών μετάλλου-γερμανίου. Η έρευνα πάνω στις επαφές μετάλλου-γερμανίου είναι σημαντική για τους εξής δύο λόγους: πρώτον, γιατί μέσα από τις επαφές αυτές μπορούν να μελετηθούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της επιφάνειας του γερμανίου όπως το επίπεδο ουδετερότητας φορτίου CNL και δεύτερον γιατί οι επαφές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των περιοχών της πηγής και του απαγωγού στα MOSFETs γερμανίου αντικαθιστώντας τις επαφές p-n. Πράγματι, οι επαφές p-n γερμανίου παρουσιάζουν κάποια προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη μικρή διαλυτότητα και την αυξημένη διάχυση των προσμίξεων στο γερμάνιο. Ο φραγμός δυναμικού των επαφών μετάλλου-γερμανίου παρουσιάζει ασθενή εξάρτηση από το έργο εξόδου του μετάλλου δείχνοντας ισχυρό “κάρφωμα” του επιπέδου Fermi (Fermi Level Pinning) κοντά στο όριο του Bardeen. Ο παράγοντας εντοπισμού S (Pinning Factor) ισούται με 0.05 και το επίπεδο oυδετερότητας φορτί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Initially, the present dissertation deals with the preparation and characterization of metal-germanium junctions. The research on these metal-germanium junctions is mainly important for the two following reasons: firstly, because through this research, fundamental characteristics as the germanium charge neutrality level can be studied and secondly because these junctions can be used for the source and drain formation in germanium MOSFETs replacing the p-n junctions. Indeed, germanium p-n junctions present a big challenge because dopants in Ge present low solid solubility, incomplete activation and enhanced diffusion. The Schottky barrier height in metal/Ge contacts is only weakly dependent on the metal work function indicating strong Fermi- level pinning close to the Bardeen limit. The pinning factor S is about 0.05 and the charge neutrality level (CNL) is only about 0.09 eV above the top of the valence band. Because of this, the Fermi level lies higher than CNL in most cases of intere ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18253
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18253
ND
18253
Εναλλακτικός τίτλος
Growth and study of the structural and electrical characteristics of high dielectric oxides for microelectronic devices
Συγγραφέας
Τσίπας, Πολυχρόνης (Πατρώνυμο: Π.)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Ράπτης Ιωάννης
Δημουλάς Αθανάσιος
Τσουκαλάς Δημήτριος
Ευαγγέλου Ευάγγελος
Ιωάννου-Σουγλερίδης Βασίλης
Ζεργιώτη Ιωάννα
Ζουμπούλης Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Γερμάνιο; Δίοδοι Schottky; Επιταξία μοριακών δεσμών; Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός; Περίθλαση ανακλώμενων ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας; Περίθλαση ακτίνων Χ; Φορτισμένες καταστάσεις στην επιφάνεια και τις διεπιφάνειες του GE; Τετραγωνικό ZrO2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
147 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)