Σύστημα εντοπισμού θέσης ασύρματης δικτυακής συσκευής

Περίληψη

Οι υπηρεσίες που παρέχονται με βάση τη θέση του χρήστη κερδίζουν συνε- χώς έδαφος και έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη μιας νέας περιοχής εφαρμογών. Η βασική λειτουργία που είναι απαραίτητη για την παροχή αυτών των υπηρε- σιών είναι ο εντοπισμός της θέσης του χρήστη. Πολλές τεχνικές και συστήματα εντοπισμού είναι ήδη διαθέσιμα, με το GPS να είναι το πλέον διαδεδομένο. Εφό- σον όμως το GPS βασίζεται σε ένα δίκτυο δορυφόρων δεν μπορεί να καλύψει εσωτερικούς χώρους και πολλά από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται μέσα σε κτήρια χρειάζονται εξειδικευμένο υλικό και λογισμικό. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αναλυτική διερεύνηση, ανάπτυξη και πειραματική επαλήθευση με προσομοιώσεις και μετρήσεις πεδίου μιας νέας προσέγγισης για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εντοπισμού θέσης. Στο σύστημά μας χρησιμοποιούμε ασύρματες δικτυακές συσκευές και υπο- δομές που βασίζονται στο πρότυπο IEEE 802.11, επιτρέποντας τον εντοπισμό θέ- σης των περισσότερων σύγχρονων κινητών υπολογιστικών σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Location Based Services (LBS) are continuously gaining popularity and enabling a new area of innovative applications. ?e basic functionality needed in order to provide LBS is the position location of the user. Many localization systems and te?niques are already available, with the GPS being the most widespread. Since GPS is based on a network of satellites it cannot cover indoor environments and many of the positioning systems used indoors require proprietary hardware and so?ware. ?e objective of the dissertation is to investigate analytically and verify experimentally through simulations and field trials a novel approa? for the development of a positioning system. We consider IEEE 802.11-based wireless network devices and infrastructure in our positioning system, thus enabling the location positioning for the majority of contemporary mobile computing devices. Most of the localization solutions using 802.11 are based on the creation of signal strength maps, a time consuming and labor i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18052
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18052
ND
18052
Εναλλακτικός τίτλος
Wireless network device position location system
Συγγραφέας
Παπαδάκης, Στέφανος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Τραγανίτης Απόστολος
Τσακαλίδης Παναγιώτης
Σύρης Βασίλειος
Εφραιμίδης Αντώνιος
Λιάβας Αθανάσιος
Σταμούλης Γεώργιος
Παπαδοπούλη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Σύστημα εντοπισμού θέσης; Ασύρματα δίκτυα; Διαφορά ισχύος σήματος κατά την άφιξη; Εντοπισμός; Παρακολούθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
143 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)