Θέματα σχετικά με την άσκηση νομισματικής πολιτικής σε μια νομισματική ένωση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από μελέτες που αφορούν την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Ο σκοπός της διατριβής είναι να προσδιορίσει και να αναλύσει σχέσεις μεταξύ νομισματικής πολιτικής, συναλλαγματικής πολιτικής και οικονομικών αποτελεσμάτων όταν το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ετερογένεια. Ο σκοπός αυτός καθορίζεται από την ανάγκη να γίνει η νομισματική πολιτική περισσότερο αποτελεσματική. Οι νομισματικές αρχές πρέπει να έχουν σαφή γνώση των επιδράσεων των αποφάσεων νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής στην οικονομία, προκειμένου να παίρνουν τις άριστες αποφάσεις και να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, δεδομένου ότι υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των χωρών, παρατηρούνται και ανομοιογενείς επιδράσεις στις χώρες. Συνεπώς, η διατριβή προσπαθεί να ερευνήσει θεωρητικά και εμπειρικά αν η επίδραση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής στην οικονομία καθορίζεται από την ετερογένεια που παρατηρείται μεταξύ των χωρών και να τονίσει τις σχετικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is a collection of studies on monetary policy making. The aim of the thesis is to identify and analyse links between monetary policy, exchange rate policy and economic outcomes in heterogeneous environments. This objective is determined by the need to render monetary policy more efficient. Monetary authorities must have comprehensive knowledge of the influence of monetary and exchange rate policy decisions on the economy in order to make optimal policy choices and attain the desired effects on the macroeconomy. However, given existing structural differences, these effects are likely to vary across countries. Therefore, the thesis attempts to investigate theoretically and empirically whether the impact of monetary and exchange rate policy on economic outcomes is determined by country-specific heterogeneity and highlight the associated policy aspects in a global framework. In more detail, the contribution of the thesis to the literature develops around three different ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17977
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17977
ND
17977
Εναλλακτικός τίτλος
Issues of monetary policy making in a monetary union
Συγγραφέας
Σκοτίδα, Ιφιγένεια (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Καλυβίτης Σαράντης
Μπρισίμης Σοφοκλής
Κατσίμη Μαργαρίτα
Μούτος Θωμάς
Οικονομίδης Γιώργος
Χονδρογιάννης Γιώργος
Παγκράτης Σπύρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Νομισματική πολιτική; Νομισματική ένωση με ετερογένεια; Νομισματικοί κανόνες; Συναλλαγματική πολιτική; Υπεραντίδραση συναλλαγματικής ισοτιμίας με καθυστέρηση; Παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος; Συναλλαγματικό καθεστώς; Οικονομική ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.